Hjem > Artikkel

Brukerundersøkelsen 2012

Årbok for norsk folkemusikk

aarbokomslag-02

Mange av leserne av Folkemusikk.no har gitt oss gode råd og synspunkter rundt informasjonasjonsarbeidet til FolkOrg. Her bringer vi videre den delen av brukerundersøkelsen som handler om Årbok for norsk folkemusikk, som til høsten vil komme med sin 21. utgave.

Også denne bolken utløste et fint engasjement. Det kom inn 103 svar av i alt 125 påbegynte undersøkelser.

Her skulle respondentene ta stilling til en del ferdige formuleringer. Etter at fristen for kommentarer hadde løpt ut, så resultatet slik ut:


 

- Her kan vi igjen hente ut flere gode råd, der vi bl.a. ser at dette med geografisk spredning er viktig for mange av respondentene. Det er likevel noe mindre ønske om fokus på lokallag enn hva vi kanskje så i tilfellet med Bladet Folkemusikk og Folkemusikk.no, sier Arvid Skancke-Knutsen, som er leder for informasjonsavdelingen til FolkOrg.

Den første utgaven av Årbok for norsk folkemusikk kom alt i 1991, og hadde den gang Kjell Chr. Midtgaard som redaktør. Senere redaktører har vært Tore Skaug, Per Anders Buen Garnås og Anne Hytta. Det er Arvid Skancke-Knutsen som vil være redaktør for utgaven i 2012.

- Vi vil oppfordre alle interesserte til å komme med innspill til innholdet i årets utgave, sier Skancke-Knutsen. - Vi er bl.a. svært interessert i å bli tipset om gode artikler som har stått på trykk i forskjellige fora, og som kanskje ikke har nådd ut til så mange lesere. Ellers tar vi gjerne imot alle gode idéer og forslag.

Frå Årboka 2010

 

På denne siden fra Folkemusikk.no kan du lese mer om Årbok for norsk folkemusikk. En oversikt over tidligere utgaver finner du her. Det er fremdeles mulig å bestille tidligere årbøker fra FolkOrg.


 


| Tips en venn | Skriv ut |