Hjem > Artikkel

Ny leder

Årsmøte i Møre og Romsdal Folkemusikklag

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal folkemusikklag hadde sitt årsmøte på Romsdalsmuseet i Molde lørdag 3.mars. 17 møtte opp, og fikk først høre den nye gruppa Fyr og flamme fra Romsdal spelemannslag. Daniel Dyrnes, som har vært leder i fylkeslaget i tre år, leda møtet.

Jorun Marie Rypdal Kvernberg presenterte arbeidet på Folkemusikkarkivet .

Jorun Marie ønsker hjelp til innsamling, og oppfordrer lagene og medlemmene i Møre og Romsdal folkemusikklag til å ta opptak - slik mange gjorde på 90-tallet. Arkivet kan hjelpe til med støtte til reise ved slikt arbeid.

Årsmøtet hadde høy temperatur, og det var debatt om hva fylkeslaget skal jobbe med. Styret ville ha flere innspill fra lokallagene, som igjen ønska mer initiativ fra styret i fylkeslaget.

Blant oppgavene til fylkeslaget er å sørge for at det blir arrangert fylkeskappleik, drive innsamlingsarbeid, drive opplærings- og kursvirksomhet - og gi ut Folkemusikkbladet to ganger i året.

I løpet av 2012 vil også laget få ei hjemmeside gjennom FolkOrg, slik lag som Sogn og Fjordane og Valdres allerede har.

Fylkeskappleiken vil i år bli arrangert av Nordmøre spelmannslag i Surnadal kulturhus 21.-22. april.

Leikny Aasen ble valgt til ny leder etter Daniel Dyrnes. Mari Skeie Ljones representerte styret i FolkOrg på årsmøtet.

 Her kan du se hjemmesida Sogn og Fjordane har gjennom FolkOrg. Hjemmesida til Valdres finner du her.
| Tips en venn | Skriv ut |