Bli abonnent

ABONNEMENTSPRISAR 2017

Ordinær pris: 410,- per år.
Medlem i FolkOrg og studentar: 340,- per år.
Utanlands: 500,- per år.
FolkOrg-medlem utanlands: 450,- per år.

Fyll ut skjemaet på høgresida for å tinge abonnement.

 

 

Tidsskriftet Folkemusikk kjem ut fire gonger i året, og kvart nummer har 100 sider. Du får intervju, reportasjar, kronikkar, fagartiklar, platemeldingar og mykje anna frå heile Folkemusikk- og Folkedans-Noreg!

Bladet feira 75-årsjubileum i 2016, og er i dag det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans.

Har du idear, tips eller reaksjonar, ta kontakt med oss på redaksjon(krøll)folkemusikk.no.

Velkommen som ny abonnent!

Bli abonnent

 

* Gåveabonnement: Viss du eller mottakaren av gåveabonnementet er student eller FolkOrg-medlem, er prisen på eit gåveabonnement kr 340, elles kostar det kr 410. Du som betalar abonnementet fyller ut ditt eige namn og kontaktinfo i skjemaet, og i feltet «Merknad» fyller du ut namn, adresse, e-post og telefonnummer til den som skal få gåveabonnementet. 

Folkemusikk – den perfekte gåva!

Ønskjer du å gi Folkemusikk i gåve til nokon som fortener det? Viss du eller mottakaren er FolkOrg-medlem eller student, får du rabattert pris.

Fyll ut skjemaet på høgre sida, og vel «Gåveabonnement» i nedtrekksmenyen øvst. Fyll ut skjemaet med di eiga adresse, e-post og telefonnummer, og skriv postadressa, e-postadressa og telefonnummeret til gåvemottakaren i feltet «Merknad».

Manglar du eit Folkemusikk-magasin?

Kjøp gamle nummer av Folkemusikk for berre kr. 60 pluss porto!

Klikk her for å få ei oversikt over tidligare utgitte magasin. Alle utgåver f.o.m. nr. 1/2015 er for tida å få kjøpt. NB: Prisen gjeld ikkje den til einkvar tid nyaste utgåva av Folkemusikk – dette får du kjøpt på utvalde Narvesen-utsal.

Porto avheng av vekta. Nokre priseksempel:

Nr. 4/2016 (100 sider): kr. 60 + porto kr. 36 = totalpris kr. 96
Nr. 2/2016 (104 sider): kr. 60 + porto kr. 70 = totalpris kr. 130
2 nummer: kr. 120 + porto kr. 70 = totalpris kr. 210
3 nummer: kr. 180 + porto kr. 85 = totalpris kr. 245

Ta kontakt med redaktøren, e-post audun(krøll)folkemusikk.no.