Hjem > Artikkel

Brukerundersøkelsen 2012

Folkemusikk.no

folkemusikk-topp

- Brukerundersøkelsen har gitt oss i Folkemusikk.no mye god informasjon - og ikke minst veldig gledelige resultat for en liten organisasjon og stab, sier Arvid Skancke-Knutsen, som leder FolkOrgs informasjonsavdeling. - Vi vil samtidig gjerne oppfordre alle lag og folkemusikkentusiaster landet rundt om å ta oss i bruk.

Også her kan vi først presentere noen nøkkeltall:

  • 92 % oppga at de er innom Folkemusikk.no minst en gang i uken
  • 57, 1 % oppga at de har Folkemusikk.no som startside eller favoritt
  • 83, 5 % var “enig” eller “svært enig” i at Folkemusikk.no er “en viktig del av informasjonsarbeidet til FolkOrg”

Det ble stilt i alt ni spørsmål om leservaner og fornøydhet. Noen av spørsmålene var relativt omfangsrike, mens andre hadde færre svaralternativer. 

Generelt var det høy deltagelse på denne delen av undersøkelsen. På det meste ble hele 119 spørsmål besvart av samtlige respondenter. 

Stoffområder

På spørsmål om spesifikke stoffområder i Folkemusikk.no, kunne respondentene gi karakter fra 1 til 5 (der 1 var “Svært lite interessant å lese”, og 5 var “Svært interessant å lese”).

De stoffområdene som respondentene fant mest interessante ble da:

  • Nyhetsartikler: 83, 3 %
  • Informasjon om arrangement og turnéer: 81, 5 %
  • Debattinnlegg: 78, 5 %
  • Stoff om og fra lokallag: 71%

 

Mest ønskede stoffområder

Vi spurte også direkte om hvilke stoffområder leserne ønsker seg mer av på Folkemusikk.no. Den klart største etterspørselen dreide seg rundt stoff om og fra lokallag.

Av faste spalter kom “Kalenderen”, som 82, 6 % av leserne betraktet som “Interessant” eller “Svært interessant”. 73, 5 % syntes “Utgjevingar” var et viktig innslag. Deretter fulgte “Utsnitt / Video”, som 69, 9 % bedømte på samme måte.

Et stort flertall sier seg “Fornøyd” eller “Svært fornøyd” med lay out, fotografier og språk. Hele 85, 5 % av respondentene mente at “Folkemusikk.no er en viktig del av informasjonsarbeidet til FolkOrg”.

68, 2 % ser på Folkemusikk.no som “en nettavis for hele folkemusikk- og folkedansfeltet”, mens 31, 8 % mener at Folkemusikk.no primært er en hjemmeside for FolkOrg.

- Viktig med innspill

Arvid Skancke-Knutsen, som er leder for FolkOrgs informasjonsavdeling, og også har hovedansvaret for den daglige oppdateringen av Folkemusikk.no, sier dette om undersøkelsen.

- For det første er dette veldig gledelige tall for en liten organisasjon og stab. Vi er veldig fornøyde med disse tilbakemeldingene, som i hvert fall tyder på at vi gjør en del riktige grep. Ellers skulle vi gjerne hatt tid til å gå mer i dybden, og også presentere mer bakgrunnsstoff og historisk materiale. Folkemusikk er som kjent ikke bare ferskvare, selv om det også er dét. Samtidig skal vi også sørge for at både bladet, årboka og nettilbudet har hver sin klare funksjon og egenart.

Når det gjelder ønskene om større fokus på lokallag og lokal aktivitet, er dette noe informasjonsavdelingen gjerne vil legge til rette for.

- Vi vil gjerne oppfordre alle folkemusikkentusiaster og enkeltmedlemmer, lokallag og fylkeslag om å synliggjøre sine aktiviteter. Både bladet og nettsatsingen har begrenset med tid og ressurser, så vi trenger at grasrota og miljøene rundt om i landet selv forteller om det som skjer. Det kan godt være i form av bilder fra en dansefest, eller små og store rapporter rundt konserter, sammenkomster og rekrutteringsarbeid. Det vil helt sikkert også være til inspirasjon for andre, sier Arvid Skancke-Knutsen. 

Folkemusikk.no oppdateres daglig med nyheter fra folkemusikkfeltet, samt praktisk informasjon fra FolkOrg til medlemmene. Nettsidene passerte i fjor for første gang mer enn en million besøk i året.


 


| Tips en venn | Skriv ut |