Hjem > Artikkel

Nytt blad

Framtidas folkemusikkblad – nytt namn?

Spelemannsbladet

Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg vil frå 2010 gje ut eit nytt folkemusikkblad og vurderar nytt namn.
Fire moglege namn er på blokka, og her kan du stemme over alternativa.

Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg vil frå 2010 gje ut eit nytt folkemusikkblad, på tuftene av Spelemannsbladet og Kvinten. Bladet vil koma ut fem gonger i året med eit gjennomsnittleg sidetal på ikring 60 sider i kvart nummer. Det redaksjonelle innhaldet og det grafiske uttrykket er under planlegging, men ein av tinga som står att er namnet på bladet.

Ein skiftar ikkje namn annakvart år, og eit namneskifte no betyr eit nytt namn for mange år fram over. Difor vil vi svært gjerne høyre di meining om namn på bladet! Under finn de fire ulike alternativ til namn på det nye bladet, men hugs: avstemminga er berre rådgjevande.
 

Folkemusikk
Rett og slett. Meir tydeleg kan ein ikkje seie det, og det kling godt.

Folk
Gjev tydelege assosiasjonar om eit folkekulturelt blad, ikkje berre for innvigde folkemusikarar, men òg utanlandske og andre.

Spelemann
Spelemann er ei vidareføring av det noverande Spelemannsbladet.

Spelemannsbladet
Det noverande namnet er godt innarbeidd, både i miljøet og overfor andre medieaktørar. Namnet er ei solid merkevare. Berre Spelemannsbladet er Spelemannsbladet.

 

Om du har andre framlegg til navn for framtidas blad kan du sende dei til spelemannsbladet@folkemusikk.no, eller legge inn framlegget i kommentarfeltet under.

 

NAMN PÅ FRAMTIDAS FOLKEMUSIKKBLAD
 Folkemusikk
 Folk
 Spelemann
 Spelemannsbladet

 

 • Nytt navn på Folkemusikkbladet
  No fær tida he' det vorte så monge spelemenn og spelekvinner at det e' reint før gæli om bladet framleis ska' heita Spelemannsbladet. Kan vi ikkje hæller kalla det "Norsk Folkemusikk"? De' er jo det vi talar om? Nye tider, nytt navn!


 • Keep the old name!
  Maybe my views as an American are different from the views of Norwegians living in Norway. We already understand that "Spelemannsbladet" includes articles about dance, singing, and so forth, but if you change to a different name for the magazine ("Folkemusikk", Spelemann"), people may wonder if it is only for players, not dancers, etc. And to my thinking, "Folk" is just not interesting. Could be about any sort of folk or people, not "folklore". Go with the gOLD! Lykke til


 • Navn
  "Spel og dans"

  Viktig at danserne også føler at de er med. • Spelemannsbladet best!
  Skrevet av RR [2009-12-10]
  Viss ein skal byte namn på bladet, så bør det nye namnet vere betre enn det gamle. Det er ingen grunn til å byte berre for å byte. Etter mi meining er det gamle namnet det beste av dei fire alternativa.


  • Spelemannsbladet best uansett!
   Skrevet av RR [2009-12-10]
   Hm. For så vidt ikkje snakk om namneSKIFTE, når det er eit nytt blad. Men uansett så er Spelemannsbladet det beste namnet. Så dekkjande, så enkelt, så godt!


   • Kall meg gjerne en sur fitte...
    Skrevet av Tuva Livsdatter Syvertsen [2009-12-15]
    ...men med tanke på at dette navnet bare spenner om det mannlige kjønn synes jeg ikke umiddelbart at det er så veldig dekkende.


   • Hm, hm!
    Skrevet av Anonym [2009-12-10]
    Hm igjen! Spelemannsbladet er kanskje ikkje eit spesielt dekkjande namn, når eg tenkjer meg om. Namnet Folkemusikk seier like mykje om temaet, men då går det ikkje fram at det er eit blad. Eg held altså på Spelemannsbladet. Eller så får det bli Folkemusikkbladet. Det treng ikkje vere meir fancy enn det.


 • Det nye bladnamnet.
  Skrevet av Ståle Paulsen (staale DOT paulsen) [2009-12-10]
  Spelemannsbladet!Det er gammalt og godt og står seg like godt. Nett som gammalosten!


 • Flisespikkeri
  Skrevet av Kjellbjørn Karsrud [2009-12-11]
  Det bør iallefall ikkje heite Spelemanns bladet (i to ord), slik det gjer no.


 • Folk er best!
  Skrevet av Merete [2009-12-11]
  Folk dekkjer det meste innan kategorien (song, dans, kvedarar, spelarar osv.).
  Det er fengjande og nytenkjande. • Folk er noko anna
  Skrevet av Anonym [2009-12-12]
  http://folkekultur.no/


 • Forslag: eit meir internasjonalt namn.
  Skrevet av Anonym [2009-12-13]
  Kva med "Playmans Magazine"?
  Eit meir internasjonaliserande og inkluderande namn etter mi smak.

  Passar og fint i desse tider kor Frikar og Valkyrien Allstars osv briljerar rundt i verda. • Folkemusikkbladet
  Ærleg talt - er ikkje Folkemusikkbladet greit då? Enkelt og dekkjande, rett og slett.


 • Spelemannsbladet er bra!
  Skrevet av Nils Leine [2009-12-17]
  Godt namn. Godt kjent. Godt redigert. Godt å lesa. Godt.


 • På tuftene av kva?
  Det overraskar sjølvsagt ikkje eit grann:
  I innleiinga skriv ein at det skal skipast eit nytt blad „på tuftene av Spelemannsbladet og Kvinten”. Men det går ikkje mange linene før ein grunngjev namnealternativet «Spelemannsbladet» med at „det noverande namnet er godt innarbeidd, ...”.
  Ein var ikkje lenge med å sleppe katten or sekkjen. Det er sjølvsagt tale om å leggje ned Kvinten til bate for Spelemannsbladet, slik NFD (på tvers av vedtektene) no blir lagd ned til bate for LfS. • Tradisjonsforum?
  Nei, hald på Spelemannsbladet. Det er godt innarbeidd og alle veit kva det står for.


 • Vilje til forandring?
  Spelemannsbladet bør ikkje nyttast som namn om det verkeleg skal vera eit heilt nytt blad tufta på både Spelemannsbladet og Kvinten.

  Når alt anna er reorganisert, kvifor i alle dagar tvihalde på eit så avlegs namn på tidsskriftet?

  Namnet stammar frå tida før kveding og dans var så mykje som pauseinnslag på kappleik. Eit triveleg namn, ja, men ikkje særleg interessant utover den historiske samanhengen.

  Nei, kall det no heller Folk eller noko vidare, meir abstrakt eller inkluderande. Skal me fyrst ha denne heilomvendinga får ein no vel jammen tole såpass! • Spelemannsbladet så klart!
  Behald namnet Spelemannsbladet som hovudtittel og set til todelt under- tittel t.d. Bladet for norsk folkemusikk, song,spel og dans. Hovudtittelen gjenspeglar den historiske forankringa, det er da ingen grunn til å ta avstand frå eller tilsløre denne med eit nytt namn. Tvert om! Ei presisering med fyrste leden "norsk folkemusikk" er viktig og signaliserer avgrensing av innhaldet, - det skal vel framleis vera norsk musikk-kulturarv som skal formidlast i bladet? Siste leden song, spel og dans inkluderer alle former og er sjanger- og kjønnsnøytralt.

  Lykke til med namneval
  beste helsing frå Jarnfrid  • Er det så klart?
   Skal ein fylgje denne tankegangen bør ein vel halde på organisasjonsnamnet "Landslaget for Spelemenn" også da, for ikkje å "ta avstand frå eller tilsløre" den historiske forankringa?

   Nei, - namna bør ikkje "tilsløre" at det er altså snakk om ei samanslutning av to i utgangspunktet ulike organisasjonar og ditto tidsskrift.

   Spelemannsbladet bør gå inn i historia saman med Landslaget for Spelemenn. Namnet har ikkje lenger nokon logisk samanheng korkje med namnet på organisasjonen eller kva folkemusikkmiljøet omfattar i dag. Det er eit namn som berre har historisk interesse for dei "innvidde".
(23) | Tips en venn | Skriv ut |