Formidling > Artikkel

TILSKUDDSORDNINGER

Nye tildelinger fra Fond for lyd og bilde

fflb_kvadrat

Det ble totalt delt ut 635 000 til folkemusikkrelaterte formål i FFLBs første tildeling i år.

 

Fonogram produksjon

Prosjekt

Sum

Etnisk Musikklubb AS

CD med Øyunn Romtveit, folkemusikk

35 000

Kirkelig Kulturverksted AS

CD med susanne Lundeng, tradisjon/samtid/jazz

70 000

Kvarts ANS

CD med Kvarts, folkemusikk

65 000

Skybakmoen, Anja Eline

CD med Byrting, jazz/folkemusikk/pop

60 000

Sylvartun Folkemusikk

CD med Bjørgum og Buen, folkemusikk

40 000

ta:lik DA

CD med Per A. B. Garnås, folkemusikk

40 000

ta:lik DA

CD med I. Juuso/H. Skullerud, samisk trad

45 000

 

Musikk

Prosjekt

Sum

Atomic Soul AS

Turné med Mari Boine

70 000

Djønne, Rannveig

Spelferd til USA, konsert

20 000

Fjellheim, Frode

Komposisjon

40 000

Ramble On Management AS

Turné i Norge med Valkyrien Allstars, folk/rock

80 000

SOLID musikk

Turné i Norge med Majorstuen, folkemusikk

70 000

 

Om Fond for lyd og bilde (FFLB)

Fondet skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak og fordeles til beste for rettighethavere innenfor musikk, scene og film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av Stortinget hvert år gjennom budsjettvedtaket.

Fond for lyd og bilde har to søknadsfrister i året: 1. februar og 1. september. Dette gjelder søknader om støtte til prosjekter innenfor områdene musikk, cd-innspillinger, scenekunst, tekstproduksjon, film/video og billedkunst. Les mer om disse områdene.

I tillegg til prosjektstøtte er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt gjenopptakelse av sceneforestillinger. Disse ordningene har ikke faste søknadsfrister, her er det løpende søknadsbehandling. Les mer om ordningene her eller ta kontakt med fondet hvis du har spørsmål!

 

>> Fullstending tildelingsliste finner du på FFLB sine hjemmesider


| Tips en venn | Skriv ut |