Harv på Folkelarm.

Evaluering av Folkelarm

Fortsatt behov for Folkelarm

Det kommer fram av en uavhengig evaluering av bransjetreffet Folkelarm gjort i 2012 på oppdrag fra eieren Folkorg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Rapporten er tema for et seminar på Riksscenen mandag 7.januar.
Musikermøtet2013

Musikermøtet og Folkelarmseminar 7. januar

Årets store bransjedag!

Norsk jazzforum, MFO, Gramart og Folkorg ønsker igjen profesjonelle musikere velkommen til det årlige musikermøtet i Oslo 7. januar. Denne gangen arrangeres det på Riksscenen. I samme forbindelse lanseres evalueringsrapporten om Folkelarm og Folkorg inviterer til seminar om Folkelarms framtid. Hva vil utøverne med FolkeLarm? Hva mener kulturpolitikerne? Hva sier rapporten?
Rff_logo2

TILSKUDDSORDNINGER

Små og raske midler fordelt

Totalt ble det delt ut 31 500 til 5 ulike prosjekt i den åttaende tildelingsrunden av små og raske midler hos Rådet for folkemusikk og folkedans i 2012.
Rannveig Djønne, ny prosjektmedarbeidar i FolkOrg. Foto: Eivind Kaasin.

KURSHELG OG PRISUTDELING

Planlegger storkurs i Bergen

21. – 23. september arrangerer FolkOrg en storsamling med kurs for både lokallag, arrangører, utøvere og kappleiksdommere i Bergen. I tillegg blir det utdeling av årets Folkelarmpris, samt pris til årets lokallag og årets folkemusikkarrangør. - Vi tror det er bra både sosialt og faglig å samle mange aktører samme helg, på samme sted, sier initiativtakerne bak kurshelga.
Oslosamlingen 2011

FolkOrg-samling

Seminar om folkemusikk og folkedans i kulturskulen

- Norge er aleine om å ta vare på den norske folkemusikken og folkedansen. På kva måte kan vi sikre at barn og unge har tilbod om opplæring gjennom kulturskulane, og samstundes har eit folkemusikk- og folkedansmiljø å vere ein del av? Det er FolkOrg – organisasjonen for folkemusikk og folkedans - som inviterar til ei samling med rundt dette temaet fredag 2.september.
Foto: Agnete Brun

TILSKUDDSORDNINGER

Inviterer til dialogmøte om Rikskonsertene

I forbindelse med omleggingen av Rikskonsertenes konsertvirksomhet og den varslede styrkingen av Kulturrådets arrangør- og musikerstøtteordning, inviterer Kulturrådet og Rikskonsertene til åpent dialogmøte om endringene den 20. juni.
Dans under Strunkeveko

Vi minner om

Oversikt over sommerkurs

En del av påmeldingsfristene har nok alt løpt ut, men vi må bare få lov til å trekke frem igjen denne oversikten over sommerkurs i folkedans og folkemusikk. Her er særlig mange kurs for barn og unge, men absolutt alle aldersgrupper bør finne noe som passer for seg. Sjekk mulighetene, og sleng deg med på en strålende sommer!
fflb_kvadrat

TILSKUDDSORDNINGER

Nye tildelinger fra Fond for lyd og bilde

Det ble totalt delt ut 635 000 til folkemusikkrelaterte formål i FFLBs første tildeling i år.
Foto | Marie Totland

PÅMELDINGSFRISTENE NÆRMER SEG

Meld deg på sommerkurs!

Ingen sommer uten sommerkurs i folkemusikk og folkedans! Hundrevis av unge utøvere samles på Mokurset, Ungfolk og Strunkeveko og en rekke andre kurs i løpet av sommeren. Her finner du en oversikt over hvilke kurs du kan søke på i sommer.
Norsk Kulturråd_kvadrat

TILSKUDDSORDNINGER

Nye tildelinger til arrangører og musikere

Norsk kulturråd har gjort nye tildelinger på musiker og arrangørstøtta.
Rff_logo2

TILSKUDDSORDNINGER

Små og raske midler fordelt

Totalt ble det delt ut 74 500 til 14 ulike prosjekt i den andre tildelingsrunden av små og raske midler hos Rådet for folkemusikk og folkedans.
Norsk_kulturråd_logo_fargar_440px copy

TILSKUDDSORDNINGER

Innføring av søknadsfrister på arrangørordningen og musikerstøtten hos Norsk kulturråd

Det har hittil vært praktisert løpende søknadsfrist på arrangørordningen og musikerstøtten innen rytmisk musikk. Tilbakemeldinger fra feltet og Kulturrådets erfaring med denne praksisen gjennom to år viser at dette ikke gir god nok forutsigbarhet for søkerne. Fra og med 1. juni blir det derfor innført faste søknadsfrister for ordningen.

Rff_logo

TILSKOT

Tildelingar frå Rådet for folkemusikk og folkedans (RFF)

Tildelinga av tiltaksmidler og arbeidsstipend frå fyrste tildelingsrunde hjå RFF i 2011 er no klar. Samla søknadssum var på kr. 1 625 000. Totalt vart det løyvd kr. 462 000 fordelt på 24 søknader.
Foto: Eivind Kaasin

FOLKORG

Registrer deg som yrkesutøvar hos FolkOrg!

Dersom du er medlem i FolkOrg og definerer deg sjølv som yrkesutøvar innan folkemusikk og -dans, ønskjer vi at du registrerer deg som det hos oss.
Eli Storbekken er blitt tildelt statnes garantiinntekt. Foto: Aili Strømsted

TILSKUDDSORDNINGER

Statens kunstnerstipend er fordelt

Tildelingene av statens stipend for kunstnere 2011 er nå klare. Totalt ble det utdelt én garantiinntekt, fire arbeidsstipend og 11 diversestipend til folkemusikk.
TA75CD_digipak_DA1X12XX

TILSKUDDSORDNINGER

Nye tildelinger fra kulturrådet

Tildelingene til bestillingsverk, innspillinger og andre musikktiltak er nå offentliggjort.
Ragnhild Furebotten_kvadrat[1]

Tilskudd

Reisestøtta Stikk er fordelt

Ni folkemusikkprosjekt fikk støtte i årets første tildeling av MIC / UDs reisestøtte Stikk.
Voss spelemannslag er et av lokallaga som har mottat støtte fra KOMP. Foto: Eivind Kaasin

KOMP-MIDLENE ER FORDELT

- Rammen er altfor liten

Tildelingen av opplæringsmidlene KOMP er nå sluttført. Innen søknadsfristen kom det inn 264 søknader, med et samlet søknadsbeløp på ca 7 millioner kroner. Til fordeling sto kun 1,4 millioner kroner. - I forhold til antall søknader og kvalitet på søknadene var rammen altfor liten, sier fordelingsutvalgets leder Tonje Johansson.
Logoer_tilskuddordninger

TILSKUDDSORDNINGER

Få hjelp med søknadsskrivingen

Vinteren er søknadstid, og en rekke tilskuddsordninger for utøvende musikere, arrangører og lokallag har søknadsfrist de kommende ukene og månedene. Nå kan du få hjelp til søknaden din hos FolkOrg.
Norge_Island_flagg

TILSKUDDSORDNINGER

Norsk-islandsk kultursamarbeid?

Kulturdepartmenetet lyser nå ut midler til norsk-islandsk kultursamarbeid. 1, 3 millioner er satt av til prosjekt som kan gi varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeider og forskere i de to landa. Søknader må være departementet i hende innen februar måned.
Rannveig Djønne er ein av utøvarane som har vorte tildelt arbeidsstipend frå RFF

Tilskot

Tildelingar frå Rådet for folkemusikk og folkedans

Tildelinga av tiltaksmidlar og arbeidsstipend frå Rådet for folkemusikk og folkedans (RFF) er no klar. Totalt vart løyvd 666 000,- til ulike tiltak og utøvarar.
Majorstuen under årets konsert på Folkelarm.

UTØVER

Musikermøtet 2011 - Hvordan best mulig forenkle musikernes hverdag?

10. januar arrangeres det årlige musikermøtet på Victoria i Oslo. Musikermøtet er en svært viktig møteplass for musikere som er selvstendig næringsdrivende. Møt opp!
Foto: Sigmund Krøvel Velle

TILSKUDDSORDNINGER

Nye tildelinger fra kulturrådet

Under rådsmøtet i Norsk kulturråd 2. og 3. desember ble det delt ut totalt 1 344 000,- til prosjekt innen folkemusikk og – dans. "Dragemøte" med dansekompaniet Frikar var et av prosjekta som fikk støtte.
Foto - Sigmund Krøvel-Velle

Tilskuddsordninger

Én million til folkemusikk og - dans i kulturskolene

Kulturskoler, kommuner og kulturaktører landet rundt har søkt om penger til lokale prosjekter og fått tilslag på til sammen 40 millioner kroner. En rekke folkemusikkprosjekt har mottatt tilskudd, og totalt ble det tildelt nærmere én million til prosjekt i fem ulike fylker.
Foto: Ole Johs. Brye

TILSKUDD

Tildelinger fra Fond for lyd og bilde

Totalt 240 000,- ble delt ut til folkemusikkformål i Fond for lyd og bildes andre tildeling i år. Turné med bestillingsverket "Vossakvarts" med folkemusikkgruppa Kvarts var et av prosjekta som fikk tilskudd denne runden.