Bli abonnent

ABONNEMENTSPRISAR 2020

Ordinær pris: 425,- per år.
Medlem i FolkOrg og studentar: 350,- per år.
Utanlands: 500,- per år.
FolkOrg-medlem utanlands: 450,- per år.

Fyll ut skjemaet på høgresida for å tinge abonnement.

 

 

Tidsskriftet Folkemusikk kjem ut fire gonger i året, og kvart nummer har 100 sider. Du får intervju, reportasjar, kronikkar, fagartiklar, platemeldingar og mykje anna frå heile Folkemusikk- og Folkedans-Noreg!

Bladet feira 75-årsjubileum i 2016, og er i dag det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans.

Har du idear, tips eller reaksjonar, ta kontakt med oss på redaksjon(krøll)folkemusikk.no.

Velkommen som ny abonnent!

Bli abonnent

Folkemusikk – den perfekte gåva!

Ønskjer du å gi Folkemusikk i gåve til nokon som fortener det? Viss du eller mottakaren er FolkOrg-medlem eller student, får du rabattert pris.

Fyll ut skjemaet på høgre sida, og vel «Gåveabonnement» i nedtrekksmenyen øvst. Fyll ut skjemaet med di eiga adresse, e-post og telefonnummer, og skriv postadressa, e-postadressa og telefonnummeret til gåvemottakaren i feltet «Merknad».

Manglar du eit Folkemusikk-magasin?

Kjøp eldre utgåver av Folkemusikk for kr. 75 pluss porto!

Klikk her for å få ei oversikt over tidligare utgitte magasin. Alle utgåver f.o.m. nr. 1/2015 er for tida å få kjøpt.

Porto avheng av vekta. Nokre priseksempel (henta 1.8.2018):

Nr. 4/2016 (100 sider): kr. 75 + porto kr. 38 = totalpris kr. 113
Nr. 2/2016 (104 sider): kr. 75 + porto kr. 74 = totalpris kr. 149
2 nummer: kr. 150 + porto kr. 74 = totalpris kr. 224
3 nummer: kr. 225 + porto kr. 120 = totalpris kr. 345

Ta kontakt med redaktøren, e-post audun(krøll)folkemusikk.no.