FolkOrg har vedtatt endringer i tevlingsregelverket som gjelder fra i sommer. Konklusjonen er at kun 1/3 av deltakerne skal rangeres, og at poengskalaene skal harmoniseres. En kan trygt slå fast at miljøet et splittet i denne saken.

At miljøet er splittet, viser undersøkelsen som FolkOrg har fått gjennomført, og det er min erfaring etter å ha snakket med folk.

Jeg mener det er synd at styret i FolkOrg har trukket de konklusjonene de har gjort. Jeg mener det er basert på et spinkelt grunnlag, og at det på sikt kan ødelegge en av de viktigste institusjonene vi har for å ta vare på musikken og dansen vår.

Det er for det første klare svakheter ved undersøkelsen. En kan aldri vite om det utvalget som velger å svare på en slik frivillig undersøkelse, er representativt. At over 600 har svart, er relativt bra; samtidig mener jo statistikkekspertene at en ideelt sett bør spørre et representativt utvalg, for å sikre at svarene en får representerer det folk faktisk mener. Videre bør en opp i et svarantall på rundt 1000 for å være sikker på at det er representativt.

Det er også en svakhet ved undersøkelsen at det ble stilt tendensiøse spørsmål. Det slås for eksempel fast i et spørsmål at de yngste kan få en knekk i motivasjonen ved å komme nederst på lista. Så blir man spurt om man ikke bør slutte å rangere! Den som ikke er enig i et slikt spørsmål, vil nok heller avstå enn å tørre å svare at man er uenig. Å spørre «Hvermannsen» om ikke «gamle helter» eller yrkesutøvere unngår konkurransen av frykt for sitt gode navn og rykte, er også rimelig meningsløst. Slike underliggende påstander i undersøkelsen har trolig ført til skjevheter i svarene.

Så har man da også fått to klart motstridende råd i undersøkelsen:

– 52 % (mot 36 % nei) vil ikke ha rangering av hele klasser. Det ser ut til at det er dette ene resultatet som styret i FolkOrg har latt seg påvirke sterkest av.

– På den andre siden vil 62 % (mot 20 % nei) ha offentliggjøring av poeng! For meg er det en logisk brist at folk vil ha poengsummer, men ikke rangering. Det går an å ha rangering uten poengsummer, men ikke poengsummer uten rangering! Jeg vil påstå at FolkOrg her har fått et klart motstridende råd, og det er altså flere som vil ha poengsummer enn som vil fjerne rangering.

Nils Øyvind Bergset tevlar i klassa durspel senior på Landskappleiken på Geilo i 2014. (Foto: Runhild Heggem)

Endringar knytt til rangering på Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk

Styret i FolkOrg har vedteke at det skal gjerast endringar i kor stor del av klassene på Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk som skal rangerast. Det skal òg vere ein felles poengskala for alle klassene. Klikk her for å lese heile saken på FolkOrg sine heimesider.

Klikk her for å lese svaret til Nils Øyvind Bergset 13.4.2016 frå FolkOrg-styret v/ styreleiar Per Øyvind Tveiten; klikk her for å lese Nils Øyvind Bergsets svar 15.4.2016 på Tveitens innlegg.

Hvordan blir det tolket om man melder seg på i år? Er det en aksept for endringen? Bør jeg boikotte årets arrangement?

Videre svarer 50 % ja (mot 30 % for nei) på at rangering er en viktig motivasjonsfaktor for å være med på tevlinger. 49 % (mot 38 %) av deltakere mener at det er viktig å vite poengsummen. Jeg vil påstå at FolkOrgs vedtak helt overser hva som motiverer flertallet til å delta på kappleik: 2/3 av deltakerne vil nå verken ha mulighet til å bli rangert eller få poengsum.

Jeg tror det på sikt er mer uheldig at vi overser ønskene til det store flertallet av kappleiksdeltakere, enn om noen få «gamle helter» eller yrkesutøvere ikke stiller opp (noe som vi for øvrig ikke vet om er tilfelle). Tidligere var det et argument at det ikke var så mange alternativer til kappleikene. Men i dag finnes det flust av festivaler og folkemusikkscener hvor man kan spille konsert og slippe tevlingen. FolkOrg har sågar sitt eget arrangement for dette – Folkelarm. Det finnes mange dyktige og kjente folkemusikere som knapt nok har deltatt på en kappleik. Og de har stor respekt og klarer seg bra.

Det har alltid vært diskusjon om kappleiken som system. Det ble forsøkt å arrangere frivillig mønstring på Landskappleiken i 1977; det ble med forsøket. Senere har en forsøkt å sette opp lister uten poengsummer, uten at det ble noen videre suksess.

Kappleik er tevling. Tar man bort rangering, så er det ikke tevling lenger. En slik revolusjon som nå er vedtatt, endrer en av de sentrale institusjonene i miljøet vårt.

Jeg er nå i villrede. Jeg er sterkt skeptisk til løsningen, men har som vanlig lyst til å stille opp på Landskappleiken for å vise fram tradisjonen min. Hvordan blir det tolket om man melder seg på i år? Er det en aksept for endringen? Bør jeg boikotte årets arrangement?

Jeg har derfor noen spørsmål til styret til FolkOrg før jeg tar beslutning om å melde meg på i år.

– Kan styret komme med en grundigere redegjørelse om hvorfor man har valgt som man har gjort på tross av motstridende råd?

– Er dette en prøveordning slik at det finnes en vei tilbake dersom dette ikke blir vellykket?

– Vil det være en evaluering/spørreundersøkelse i etterkant av sommerens arrangement?