Tema: Setesdal, FRIKAR-tevlinga, Alvhild Viken Øvrebø, Sudan Dudan, NRKs folkemusikkarkiv, SVER, Nordisk master i folkemusikk – og mykje anna.

Folkemusikk er det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans, og blir lese av musikk- og kulturinteresserte over heile landet. Tidsskriftet og nettavisa er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Bladet er frittståande med eigen uavhengig redaktør og redigert etter redaktørplakaten. Folkemusikk er i sal på Narvesen.