Raabygg, Knut Myrann, 3 små Vestlendingar, Langsomt Mot Nord, kappleiksreglementet gjennom historia, ny forsking om kraviklyra, langt intervju med Bjørn Aksdal, spelemannsbiografiar om Hølje Spelemann og Marius Nytrøen – og mykje anna!

 

Nyare utgåver av Folkemusikk (frå 2018 og framover) er å få kjøpt i nettbutikken til Tekstallmenningen. Ein del eldre utgåver kan kjøpast frå utgivar FolkOrg (klikk for info). (Info oppdatert mars 2021)

Folkemusikk er det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans, og blir lese av musikk- og kulturinteresserte over heile landet. Tidsskriftet og nettavisa er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Bladet er frittståande med eigen uavhengig redaktør og redigert etter redaktørplakaten.