Kommentarstoff om Landsfestivalen i gammaldansmusikk og Landskappleiken, portrett av musikarane Margit Myhr, Ljom, Håkon Thelin og Eivind Fjalestad, rapportar om en pardans som ikkje er pardans og gitaren sin plass i norsk folkemusikk, masse platemeldingar og mykje anna!

 

Bladet er i sal på utvalde Narvesen-utsal. Du kan også kjøpe bladet av FolkOrg – klikk her for meir info!

Folkemusikk er det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans, og blir lese av musikk- og kulturinteresserte over heile landet. Tidsskriftet og nettavisa er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Bladet er frittståande med eigen uavhengig redaktør og redigert etter redaktørplakaten. Folkemusikk er i sal på Narvesen.