Sigrid B. Berg, dotter av Kirsten Bråten Berg, er ute med andreplata med bandet Ugagn. På Vinstra vidaregåande skule blir framtidas folkedansarar utdanna. Unni Boksasp Ensemble tolkar Grieg og Knut Dahle i tonar og ord. Astrid Nora Ressem på Nasjonalbiblioteket er i mål med Norske mellomalderballadar etter tjue år. Og så har vi vore på kappleik i Alpane. Les om dette og mykje anna i årets siste utgåve av Folkemusikk!

Nyare utgåver av Folkemusikk (frå 2018 og framover) er å få kjøpt i nettbutikken til Tekstallmenningen. Ein del eldre utgåver kan kjøpast frå utgivar FolkOrg (klikk for info). (Info oppdatert mars 2021)

Folkemusikk er det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans, og blir lese av musikk- og kulturinteresserte over heile landet. Tidsskriftet og nettavisa er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Bladet er frittståande med eigen uavhengig redaktør og redigert etter redaktørplakaten.