I årets første Folkemusikk tek vi ein prat med Selma French Bolstad, Spelemannslaget Laust og fast, Riksscenens nye sjef Ane Roggen og musikkjournalistane Ben Ratliff og Sigbjørn Nedland. Du kan lære meir om folkemusikkmiljøet i Seattle-området, nymotens rørslesporingsteknologi i folkedansforskinga og spelemennene Leif Mæle og Martinius Jansen. Vi har òg meldt Ljøsblått, Folkelarm og ein haug med folkemusikkplater. Løp og kjøp!

Nyare utgåver av Folkemusikk (frå 2018 og framover) er å få kjøpt i nettbutikken til Tekstallmenningen. Ein del eldre utgåver kan kjøpast frå utgivar FolkOrg (klikk for info). (Info oppdatert mars 2021)

Folkemusikk er det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans, og blir lese av musikk- og kulturinteresserte over heile landet. Tidsskriftet og nettavisa er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Bladet er frittståande med eigen uavhengig redaktør og redigert etter redaktørplakaten.