Kva forventar Folkemusikk- og Folkedans-Noreg av Kulturdepartementets kommande strategi for feltet? Er det mogleg å få på plass eit 'fond for tradisjonsberarar'? Korleis var det å tevle på strøymekappleik - og er det ei løysing for framtida? I Folkemusikk nr. 3/20 kan du òg lese heile historia om Norsk senter for folkemusikk og folkedans (tidl. Rff), og du møter Sverre Jensen, Harpreet Bansal, Salve Austenå og mange fleire.

Bladet er i sal på utvalde Narvesen-utsal. Du kan også kjøpe bladet av FolkOrg – klikk her for meir info!

Folkemusikk er det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans, og blir lese av musikk- og kulturinteresserte over heile landet. Tidsskriftet og nettavisa er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Bladet er frittståande med eigen uavhengig redaktør og redigert etter redaktørplakaten.