Korleis danse folkedans når ein må halde ein meter avstand? Er folkedansen i krise, og skal Riksscenen i så fall redde han? Når blei det stuereint å spele vanleg fele på kappleik? Bli også med til jubileumsstemna til jubilantane Hilme og Riksscenen, og til Røros, Vestfold, Flandern og ein god del fleire stader, i siste Folkemusikk dette snodige året.

Bladet er i sal på utvalde Narvesen-utsal. Du kan også kjøpe bladet av FolkOrg – klikk her for meir info!

Folkemusikk er det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans, og blir lese av musikk- og kulturinteresserte over heile landet. Tidsskriftet og nettavisa er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Bladet er frittståande med eigen uavhengig redaktør og redigert etter redaktørplakaten.