FolkOrg fyller hundre år i 2023. Ved eit slikt jubileum er det naturleg å sjå både framover og attende. Som eit oppspel til jubileumsåret har vi laga eit spesialnummer av Folkemusikk. Innhaldet er i hovudsak eit lite utval av arkivstoff frå Spelemannsbladet, heilt frå den forsiktige starten i 1941 og fram til bladet skifta namn i 2010.