Mange folkemusikkfestivalar har dei siste åra blitt heilårs konsertarrangørar. Hedmark danselag legg inn årane og ser tilbake på sine 30 år. Olav Sæta ser tilbake på arbeidet med det gigantiske «Feleverket», som etter førti år framleis ikkje er ferdigstilt. I sommarutgåva les du òg om FolkOrgs nye leiar, «Lån en folkemusiker», nye plater med samisk musikk, slåttar og folkesong – og mykje anna.