I den tredje utgåva av bladet Folkemusikk i 2013 kan du mellom anna lese portrettintervju med Hauk Buen, intervju med plateaktuelle Lajla Renate Buer Storli, sak om Folkemusikkveka i Ål og mykje meir!

LEIAR: «Kva slags kompetanse trengst for å leie folkekulturen framover? Har vi dei beste leiarane? Folkekulturen treng gode og solide leiarar med fagleg integritet, med mot og kraft til å stå for noko, med inspirasjon og kunnskap til å leie medarbeidarane sine. Folkekulturen treng leiarar som dreg miljøet framover», skriv redaktør Knut Aastad Bråten. Sjekk side 5.

ETTER SKULETIDA: Verkelegheita bankar på for avgangsstudentane ved musikkutdanningane i Noreg. Etter år med innøving av teknikk, tradisjon og uttrykk må musikarstudentar lære seg å bli forretningsfolk: marknadsføring, søknadar, rekneskap og booking blir ein del av den nye kvardagen. Kor godt førebudd er dei på livet etter eksamen? Meir på side 10.

TEK DU ANSVAR? Gro Marie Svidal arbeidar med Bygda Dansar og rekruttering til dansegolvet. Ho meiner fleire må ta ansvar for vidareføringa av dansetradisjonane. «Det verkar som einskilddansarane i miljøet er i ferd med å skrive frå seg ansvaret for å føre dansane vidare. Sjølv om det blir ytra sterke ønske om auka rekruttering, er det få av desse som tek i eit tak når det faktisk gjeld. Det manglar samsvar mellom ord og handling.» Meir i siste utgåva av Folkemusikk.

FOLKEMUSIKK I ÅL: Forfattaren Bergljot Nordal har vore på Folkemusikkveka i Ål. «Innimellom lèt eg meg likevel overbevise, rett og slett reint kjenslemessig, når eg ikkje tenker system og taktar. Som når Elias Akselsen slynger tatersongane og lengta si opp mot kyrkjetaket i Ål kyrkje, og Stian Carstensen dreg ut tonar som liknar på gråt og hjartesorg.» Meir om trivelege Folkemusikkveka i siste utgåve av Folkemusikk.

PORTRETTET: «Musikk er eit mål du aldri når. Og slik skal det også vera, ein kan aldri bli utlært.» Eit klokt sitat frå ein klok mann. Vi har møtt ikonet Hauk Buen.

DRAUMEN: Lajla Renate Buer Storli har lenge drøymt om å gje ut ei soloplate med folkesongar frå Hardanger. No har draumen blitt sann, og under Landskappleiken på Røros lanserer ho Møya som drøymde. Meir om ho som drøymer på side 24.

***

Sladder, aktualitet, platemeldingar, i platehylla til dansar Ruth Wilhelmine Meyer, dansedebuten til Hæge Manheim, petit frå musikar Inge Andreas Jacobsen, smarte tankar frå musikar Sigrid Moldestad, debattinnlegg og mykje, mykje meir!

Bladet Folkemusikk er det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans, og bli lese av musikk- og kulturinteresserte over heile landet. Bladet Folkemusikk er i sal på Narvesen.