For andre gang inviterte Buskerud folkemusikklag til Gamle tonar. Denne gangen slo det virkelig til, med god oppslutning rundt både kurs og konsert på Kongsberg.

Åtte voksenkurs innen eldre folkemusikkinstrumenter, hardingfele og sang ble avholdt. Samlinga ble rundet av med konsert av den legendariske gruppa Bukkene Bruse.

I september 2021 inviterte Buskerud folkemusikklag og Folkemusikksenteret i Buskerud til et nystartet konsept ved navn Gamle tonar i Prestfoss. Målet var å sette fokus på eldre folkemusikkinstrumenter gjennom tilbud om kurs til voksne, kombinert med en konsert. Med dette ble tråden tatt opp igjen fra den såkalte Fløytivalen, som ble arrangert i perioden 1997–2006 på Folkemusikksenteret i Buskerud. Den 15. april i år var det igjen duket for en folkemusikksamling for voksne, denne gangen på Kongsberg.

Buskerud folkemusikklag, stiftet i 1985, er et områdelag under FolkOrg med 16 lokallag knyttet til seg. Hvert år arrangeres barne- og ungdomssamling i Prestfoss med kurs for barn og unge. Laget har også ansvaret for den årlige Buskerudkappleiken, som arrangeres av ulike lokallag i regionen. Veslemøy Fjerdingstad er leder av laget.

Hardingfeleundervisning med en av de tre «Bukkene Bruse», Annbjørg Lien. (Foto: Irene Bjørnnes)
Instruktører på Gamle tonar 2023
  • Sjøfløyte: Steinar Ofsdal
  • Hardingfele: Annbjørg Lien
  • Kveding: Arve Moen Bergset
  • Slåttetromme: Kjell Tore Innervik
  • Lur og bukkehorn: Eilif Gundersen
  • Munnharpe: Anders Erik Røine
  • Langeleik: Magnhild Karsrud
  • Kraviklyre: Åshild Wetterhus

Flere gode krefter

At flere gode krefter går sammen om å nå et felles mål er gjerne en oppskrift på suksess. I dette tilfellet ble Kongsberg kulturskole og Kongsberg Spel og Dansarlag kontaktet med ønske om et samarbeid lokalt. Folkemusikksenteret i Buskerud, del av Stiftelsen Buskerudmuseet, fungerte også som viktig medspiller og arrangør.

Kongsberg Kulturskole ved kulturskolerektor Irene Bjørnnes stilte sine flotte, nye lokaler til disposisjon. Lokasjonen var helt ideell, med lydisolerte rom og en storsal for fellessamlinger, lunsj og konsert. Gode hjelpere fra både folkemusikklaget og lokallaget på Kongsberg sørget for at alle var sikret mat og drikke gjennom dagskurset.

Instrumenter som lur, bukkehorn og slåttetromme krever sitt av lokalitetene. På Kongsberg Kulturskole kunne alle jobbe uforstyrret i ulike bygninger og øvingsrom. I tillegg til de nevnte lydsterke instrumentene, var det også kurs på munnharpe, langeleik, kveding, hardingfele, sjøfløyte og kraviklyre. Alle instruktørene var valgt fra øverste hylle, til stor inspirasjon for de som deltok.

Samarbeidet med Kulturskolen bidro til å utvide målgruppa med både kulturskolelærere og de eldste kulturskoleelevene. I tillegg var musikkmiljøet på Norges musikkhøgskole representert ved fire elever på slåttetromme og lærer Kjell Tore Innervik.

Et mangfold av klanger

Dagen var delt inn i kursbolker i hver gruppe på 2 + 3 timer, med felles oppstart, lunsj og avslutning i Storsalen der alle gruppene ble utfordret til å framføre ett innslag. Dette ga deltakerne en fin opplevelse av både å framføre og å lytte til et mangfold av sanger, slåtter og klanger. De fem kurstimene ga, etter tilbakemeldingene å dømme, rikt utbytte for de i alt 49 kursdeltakerne.

Kongsberg Spel og Dansarlag er en av stifterne av konsertstedet Energimølla, og lagets leder Anne Svånaug Blengsdalen gjorde det mulig å legge konserten dit. Mølla fungerte optimalt som ramme for konserten, som en godt etablert og profesjonell konsertarrangør. Lyden var upåklagelig, noe som også ble kommentert fra scenen av svært fornøyde utøvere.

Bukkene Bruse i storform

Bukkene Bruse – Annbjørg Lien, Arve Moen Bergset og Steinar Ofsdal – kom sammen for første gang i 1989. Trioen fikk mye oppmerksomhet og representerte Norge i utlandet ved mange anledninger. Det ble turne i Kina, og de ble oppnevnt til OL-musikere for olympiaden på Lillehammer i 1994. Etter utallige oppdrag, fem album, Spellemannpris og Prøysen-pris, ble samarbeidet lagt på is. Etter 14 år, i 2019, oppsto gruppa igjen på Osafestivalen.

Både arrangører og deltakere av Gamle tonar satte umåtelig stor pris på at den unike gruppa takket ja til å holde både kurs og konsert på Kongsberg. Kursdeltakerne kunne ikke få fullrost sitt møte med de tre legendene, og konserten innfridde så til de grader for alle de 140 frammøtte. For noen ble det gjenhør med kjent og hjertekjært materiale, for andre ble det et nytt og øyeåpnende møte med folkemusikken.

I tillegg til et gnistrende godt samspill og sterk formidlingsevne, viet de tre mye oppmerksomhet til sine læremestere og kilder: Hauk Buen, Sondre Bratland, Agnes Buen Garnås, Marit Lillebuen, Knut Juvelid og Ellen Nordstoga, for å nevne noen. Tone Buen, enke etter Hauk, befant seg i salen og ble utnevnt til hedersgjest fra scenen. Stinn brakke på Mølla satte et verdig punktum for en minnerik dag i folkemusikkens tegn!