Nils Øyvind Bergset svarer Per Øyvind Tveiten og FolkOrg-styret.

Takk til styret i FolkOrg og Per Øyvind Tveiten for raskt tilsvar og utdyping på mine spørsmål rundt endring av tevlingsreglementet.

Jeg er glad for at styret nå snur og presiserer at de vil evaluere forsøket med å begrense rangeringen og at det blir behandlet på landsmøtet neste år. Med denne bekreftelsen, er jeg klar for å delta i «tevlingen» på årets stevner. Jeg har ikke noen tro på at boikott er en god måte å si ifra på. Samtidig er det klart at å delta i år ikke må tolkes som noen støtte til forsøksordningen.

Fra mitt ståsted er det manglende rangering som er det mest dramatiske og som potensielt endrer kappleikenes innhold fullstendig. Harmonisering av skalaer er en åpenbar framgang som alle er enige om. Om juniorer skal rangeres eller få dommerkommentarer, er et vanskelig spørsmål som miljøet har diskutert i lengre tid. Jeg har tidligere tvilt meg fram til at det er best å ikke gi dommerkommentarer, men jeg anerkjenner at dette ikke er lett.

Styret bør legge opp til en grundig evaluering etter året arrangements. En spørreundersøkelse til alle deltakere bør være et minimum. Da har en kontroll på utvalget og svarprosenten for å kunne si om det er representativt. En bør vel også ha en annen og åpen undersøkelse for publikum og de som ikke var deltakere. Det viktigste vil imidlertid være en bred, grundig og demokratisk prosess i lokallagene fram mot neste årsmøte. Det er slik man legger et godt grunnlag for endringer og holder miljøet samlet i viktige diskusjoner.

Nils Øyvind Bergset tevlar i klassa durspel senior på Landskappleiken på Geilo i 2014. (Foto: Runhild Heggem)

ENDRINGAR I KAPPLEIKSREGLEMENTET

Styret i FolkOrg har vedteke at det skal gjerast endringar i kor stor del av klassene på Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk som skal rangerast. Det skal òg vere ein felles poengskala for alle klassene. Klikk her for å lese nyheitssaken på FolkOrg sine heimesider.

Klikk her for å lese Nils Øyvind Bergset sin kommentar til endringane frå 12. april, og her for å lese svaret frå FolkOrg-styret v/ Per Øyvind Tveiten frå 13. april.  

Jeg ser fram til en diskusjon om kappleikenes framtid og hva som er de beste endringene for miljøet. Jeg synes imidlertid fortsatt at styret kan begrunne bedre hvorfor de har valgt som de har gjort akkurat i år. At dette er en «mellomløsning» blant mange meninger vitner ikke om noen strategisk tenking. Hvorfor vil man prøve dette? Er det for å få med noen deltakere som man tror ellers ikke ville stilt opp? Vil man helt bort fra et konkurransefokus i framtida? Eller vil man bare prøve et eller annet nytt for å være spenstige? Har styret en mening om hvordan en slik endring vil prege miljøet i årene framover?

Jeg er enig i at styret har og bør ha ansvaret for tevlingsreglementet. Samtidig er det viktig at styret forstår når det kan være lurt å koble inn landsmøtet. Jeg er forundret over at styret mente at å ta bort rangering kunne passere som så lite radikalt at det ikke var verdig en diskusjon på et landsmøte. Jeg tror at en klokere framgangsmåte ville vært å vente med å gjennomføre dette forsøket til landsmøtet neste år hadde fått uttale seg. Det ville åpenbart ha styrket saken for dem som vil bli kvitt rangeringen.

Har fått med meg at også fjellvettreglene er endret i år – men jeg tror det fortsatt står at det ikke er noen skam å snu i tide!