En vakker juleplate, hvor melodiene hadde tjent på et sterkere folkemusikkpreg.

Henning Sommerro er en av våre mest folkekjære musikere og komponister. Han har et ben i flere ulike musikksjangre, men folkemusikken og spesielt den lokale folkemusikktradisjonen på Nordmøre har alltid stått hans hjerte nær. Nå har han fått med seg Anders Larsen, til daglig fiolinist i Trondheim symfoniorkester og TrondheimSolistene, og laget en juleplate med folkemusikk fra Nordmørsbygdene. Platen har fått tittelen Vebju, et nordmørsuttrykk for greiner som er bøyd under vekten av snø – for mange den klassiske julekortstemningen.

Vebju inneholder et utvalg religiøse folketoner som alle har tilknytning til julehøytiden. Anders Larsen framfører folketonene på fiolin, mens Henning Sommerro trakterer henholdsvis kirkeorgel, flygel og trøorgel. Ti av sporene på platen er tradisjonelle melodier. I tillegg er det funnet plass til to nyere komposisjoner: «Julpols» laget av Henning Sommerro til en juleforestilling på Teatret Vårt i Molde i 1978, og «Juldans – O jul med din glede», som nordmøringen Trygve Brøske skrev til forestillingen «Et juleeventyr» på Trøndelag Teater i 2007. Bortsett fra sistnevnte spor, er all musikk på platen arrangert av Henning Sommerro.

Mange av de religiøse folketonene fra Nordmøre er svært vakre og melankolske. I en særstilling står «Et lidet barn så lystelig», det såkalte «Juleverset». På Vebju framføres det i en versjon fra Stangvik som ligger svært nær opptil den melodien som har funnet veien til Norsk Salmebok. Også flere av de andre nordmørsmelodiene på platen er blant de vakreste folketonene vi har, f.eks. «Mitt hjerte alltid vanker», «For saadan Mildheds gaver» (som særlig på Nordmøre gjerne kalles «Nyårsverset»), «Kling no klokka» og «Søde Jesu, Davids Rod». Arrangementene til Henning Sommerro bygger på en utmerket måte opp under karakteren til disse folketonene.

Anders Larsen og Henning Sommerro: Vebju. Juletonar frå Nordmøre
  • Øra fonogram, 2015
  • 12 spor, 35 minutt
  • Produsert av Anders Larsen og Henning Sommerro. Innspilt i Stangvik kyrkje

Hvis jeg likevel skal utsette noe på arrangementene, må det være at det hele blir klingende litt likt – og kanskje i overkant snilt og vakkert. Jeg savner noen flere grep som innimellom kan skape litt mer variasjon i lydbildet. De to nyere komposisjonene som er med – de livlige dansemelodiene «Julpols» og «Juldans» – skaper riktignok en annen stemning, men samtidig bryter de vel mye med atmosfæren ellers på platen. I tillegg framstår de som typisk teatermusikk, langt bedre egnet til scenisk bruk enn som selvstendige komposisjoner. Både når det gjelder melodienes karakter og selve framføringsmåten – et kraftfullt og flerstemmig, men likevel noe stivt felespill som røper Larsens klassiske uttrykksideal – bringer disse komposisjonene tankene hen til Johan Halvorsens musikk til teaterstykket «Fossegrimen».

Mot slutten av platen tas det imidlertid noen grep som fungerer utmerket. På «Nyårsverset frå Stangvik» er det tatt med et arkivopptak av sangeren Astrid Moen fra 1988, som etter hvert legges under fiolinspillet og deretter tas opp og får ligge alene. På siste spor, «Du være lover, Jesus Krist», lar Sommerro kirkeorgelet klinge i all sin fylde og skaper en mektig slutt som avrundes med ringende kirkeklokker.

Selv om Anders Larsen både toner ned vibratospillet og forsyner folketonene med noe ornamentikk, bærer Vebju sterkt preg av at Anders Larsen er klassisk skolert fiolinist. Det klinger utvilsomt vakkert. Likevel sitter jeg igjen med følelsen av at dette prosjektet hadde vært enda mer vellykket om melodiene hadde vært framført med et felespill mer preget av folkemusikkens egne stilidealer.