Mykje god dans – men dansarar frå feledistrikt glimra med sitt fråvær. Det var også få deltakarar frå fleire sterke tradisjonsområde innan hardingfele under Landskappleiken i Lom.

Toppbilde: frå pardanstevlinga torsdagen på Landskappleiken i Lom. Foto: Thor Hauknes

– Det var triveleg å sjå mange gode dansarar. Men eg sakna dansarar frå Vestlandet, seier Per Øyvind Tveiten som var dommar i dans hardingfele.

– Eg har ikkje noko godt svar på kvifor det var så få deltakarar i dans fele, seier veteran Ola Grøsland.

Han har spekulert på dette før Folkemusikk spør, og lurer på det same. Faktisk var det fleire dansarar i hardingfeleklassene under årets kappleik i Lom, midt i det sterkaste området for vanleg fele.

– Mange deltok før, men det vart nedgang for nokre år sidan. Det er god oppslutning om lagdans, men dei stiller ikkje opp i pardans. Kvifor, veit eg ikkje, seier Grøsland.

Ola Grøsland, her i ein dans med kona Anne, kunne godt tenkt seg at fleire av dei som tevlar i lagdans, også stiller i pardans. Foto: Jostein Aardal
Nivået blant dei beste er svært høgt, men ikkje alle område sluttar like godt opp om dansetevlingane, fastslår dommar og tidlegare FolkOrg-leiar Per Øyvind Tveiten, her i ein svingom opningskvelden i Lom. Foto: Kine Rosnes Hansen

Færre feledansarar

Men det meste går i bølger, legg vagværen til.

– Vi ser det også i folkemusikken her i området opp gjennom åra. Det har skifta frå Skjåk og internt i Lom mellom Bøverdalen og Garmo. Slik er det.

Men det blømer blant dei yngste, ikkje minst i Lom, konstaterer han.

– Og i Vågå er det mykje som skjer rundt Mette og Vegar Vårdal, samt Solveig Brekke Hauknes og Bjørn Kåre Odde, som også er nært knytt til miljøet i Lom.

– Kva meiner du om dansen som blir framført på scena?

– Eg tykkjer at dansen somme tider det blir litt «teatralsk». Det verkar ikkje alltid naturleg. Eg synest det er viktig å ta vare på særpreget i dansen i ulike område innan springleiken, seier Ola Grøsland.

Få frå Vestlandet

Tidlegare FolkOrg-leiar og ivrig dansar, Per Øyvind Tveiten, var dommar i dans hardingfele. Han har nokre refleksjonar etter å ha sete mange timar ved dommarbordet.

– Nivået blant dei beste er svært høgt, fastslår han.

Men som Ola Grøsland, registrerer Tveiten at det er variabel oppslutning i nokre område. Han er slett ikkje særleg uroa, men kjem også med eit kritisk synspunkt.

– Eg saknar dansarar frå Vestlandet. Eg veit ikkje kvifor det er så få deltakarar frå vest. Kanskje skuldast det at «mellomgenerasjonen» ikkje har følgt opp?

Alle resultata frå Landskappleiken 2023 i Lom finn du på resultat.folkorg.no.