Under avslutninga av Meisterkonserten vart Amund Bjørgen og Sigvald Rørlien utnemnde til heidersmedlemmer i FolkOrg.

Lomvær Amund Bjørgen mottok heidersmedlemskap på heimebane. Det skjedde på søndagens meisterkonsert, som avslutta Landskappleiken 2023.

Amund Bjørgen har vore aktiv i Lom Spel- og dansarlag sidan han vart medlem 1955. Han har i tillegg hatt tillitsverv, blant anna 26 år som formann i laget.

I 1954 deltok Bjørgen på sin fyrste kappleik i Vågå, og i 1957 debuterte han på sin fyrste landskappleik i C-klassa. Bjørgen vann A-klassa sju gonger på Landskappleiken og er dermed den nålevande spelemannen på fele med flest sigrar.

– Amund Bjørgen har vore ein viktig spelemann og tradisjonsberar i Lom, og har vore ei stor inspirasjonskjelde for yngre utøvarar med sitt store slåttekunne og logne vesen, heiter det blant anna i grunngjevinga.

Bjørgen er framleis aktivt med i laget, og han takka for tildelinga av æresmedlemskap med framføring av ein springleik, like verdig som i sine yngre år.

Sigvald Rørlien har vore aktiv som felemakar sidan 70-talet, og har gått i lære hjå Anders Aasen i Eidfjord. Sidan har han lært felemakarkunsten av mange andre, og har m.a. vore på studietur til felemakarmekkaet Cremona i Italia.

– Sigvald Rørlien er ein av våre fremste hardingfelebyggjarar og har gjennom sitt lange virke bidrege til å utvikle og å halde instrumentmakartradisjonen i hevd. Han har gjennom pedagogisk verksemd lært opp ein ny generasjon hardingfelemakarar, og har gjennom dette arbeidet vore med på å redda, og vidareført denne unike kunnskapen til neste generasjon. Dette arbeidet er heilt uvurderleg for ettertida, heiter det blant anna i grunngjevinga til FolkOrg-styret.

I takketalen fortalde Rørlien livfullt om at det ikkje har vore enkelt å få innpass og lokke noko ut av dei eldste felemakarane. Dette var deira kapital. Men det vart annleis då han kom til Olav Viken ved Valdres folkemuseum, som delte raust kunnskapane sine. Det gjer også Sigvald Rørlien.

Sigvald Rørlien, felemakar frå Voss med mange år bak seg ved Ole Bull Akademiet, vart òg utnemnd til heidersmedlem søndag.