Kvintetten holder fortsatt høy kvalitet, denne gang med inspirasjon fra litteraturen.

Da gruppen Majorstuen ble dannet i 2000, bestående av fem dyktige felespillere fra ulike deler av landet, representerte de på mange måter noe nytt og spennende innenfor norsk folkemusikk. Gruppen framsto som et slags minispelmannslag med cello som bassinstrument, og med sin blanding av tradisjonelle og egenkomponerte låter tøyde de grensene for tradisjonelt samspill, både rytmisk og harmonisk. Samtidig hentet de elementer fra både kammermusikk, jazz og rock, blant annet gjennom flittig bruk av melodiske riff.

I 2002 kom deres første album Majorstuen ut på plateselskapet 2L. Senere har det blitt ytterligere fem album samt en singelplate, alle på selskapet Majorstuen Fiddlers Company, som gruppen etablerte i 2004. I løpet av disse årene har Majorstuen høyst fortjent fått et stort publikum både i Norge og i utlandet, hvor de har turnert i en rekke land. Rett før påske slapp gruppen sitt syvende album, som har fått tittelen Skrible. Som tittelen antyder har Majorstuen denne gang hentet inspirasjon fra litteraturen, noe som skyldes at albumet var et bestillingsverk til Bjørnsonfestivalen i Molde. Alle de 13 sporene på platen er komponert av gruppens medlemmer, hvert spor basert på en konkret litterær referanse, fra Ludvig Holberg via Kjell Hallbing til Carl Frode Tiller.

I løpet av de 18 årene de har eksistert har Majorstuen skiftet ut enkelte av originalmedlemmene. Av dagens medlemmer har Jorun Marie Kvernberg (fele), Synnøve S. Bjørset (fele) og Tove Hagen (cello, fele, bratsj, sang) vært med hele tiden. De tidligere medlemmene Gjermund Larsen og Ragnhild Furebotten er byttet ut med Anders Löfberg (fele, cello, sang) og Bjørn Kåre Odde (fele, bratsj). I tillegg har Anders Ljones spilt mye med gruppen, og også Einar Olav Larsen, som er produsent på den siste platen, omtales på gruppens hjemmeside som assosiert medlem.

Majorstuen: Skrible
  • Majorstuen Fiddlers Company, 2018
  • 13 spor, 51 minutter
  • Produsent: Einar Olav Larsen, innspilt i Hallibakken lydstudio

Musikerne i Majorstuen har ulik tradisjonsbakgrunn, og også musikken deres framstår som rimelig variert. Variasjonen forsterkes gjennom valgene av litterære referanser: Romsdalingen Kvernberg har valgt seg tekster av søsknene Gunnhild og Olav R. Øyehaug fra Ørsta, mens sunnfjordingen Bjørset har hentet inspirasjon fra Ragnar Hovland, Frode Grytten og Carl Frode Tiller. Rendølen Hagen har på sin side funnet sine litterære referanser hos André Bjerke, Kjell Hallbing og sambygdingen Jacob Breda Bull. Smålendingen Löfbergs litterære henvisninger finner vi hos Ludvig Holberg, Sigrid Undset og Arvid Jonsson, mens lomværen Odde har sett til Knut Hamsun. Siden navnet på arrangørene med ett unntak ikke er angitt, er det naturlig å anta at gruppen samlet står bak arrangementene.

Platen åpner med Synnøve Bjørsets friske irskinspirerte melodi «Cannibals Have TV-Dinner» (inspirert av Ragnar Hovland), som i tillegg til de tradisjonelle synkoperte reelrytmene har et mellomspill med improvisatoriske elementer. Et annet fint spor er Tove Hagens «Jørund og Marja» (Jacob Breda Bull), en rolig melodi i valsetakt hvor gruppen mot slutten synger et utdrag av Breda Bulls tekst. Jorun Marie Kvernbergs «Ei regnvåt fele» (Frode Grytten) er en morsom melodi som tidvis virker noe inspirert av øst-europeisk folkemusikk både i melodikk, harmonisering og ikke minst i kompet. Anders Löfbergs «Kransen» (Sigrid Undset) er en flott låt i en rolig, nærmest gangaraktig 6/8-takt, hvor det synkopepregete akkompagnementet som etter hvert kommer inn, fungerer utmerket. Blant de de bedre sporene på platen er også Jorun Marie Kvernbergs «Vente, blinke» (Gunnhild Øyehaug) og Anders Löfbergs «Hälleskalla krig» (Arvid Jonsson).

Les også:

Majorstuen – Kvitre (Folkemusikk)

Laussleppt femtenåring toneset fugleriket. Meldt av Kjell Bitustøyl

Gnistrende plater fra Susanne Lundeng og Majorstuen (Aftenposten)

Erfarne artister som med sine nye album bør nå et bredere publikum enn kun folkemusikkmiljøet. Meldt av Svein Andersen

En ny folkemusikk (Dagsavisen)

Folkemusikken lever og har det bra midt i byen også. Som gruppa Majorstuen minner oss om på sitt nye album. Selv om de har flyttet fra Oslo 2. Intervjuet av Geir Rakvaag

 

Jeg har imidlertid spart det beste til slutt: To av låtene på platen skiller seg klart ut, med særdeles flotte melodier og gode arrangementer framført i et utsøkt samspill. Dette gjelder «Holbergs Polonesse» av Anders Löfberg og «Lensmann Geissler» av Bjørn Kåre Odde (Knut Hamsun). Löfbergs låt er en polonaisemelodi i tredelt takt, med sterke bånd til svensk sekstendelspolska. Arrangementet og framføringen har klare kammermusikalske stiltrekk. «Lensmann Geissler», platens opplagte avslutningsspor, er en frisk dansemelodi i tilnærmet polkatakt som svinger så det holder.

Men ikke alle sporene på platen fungerer like godt. Noen ganger er det litt smårusk i samspillet, spesielt når det gjelder den rytmiske presisjonen. I tillegg er ikke alle melodiene av samme høye kvalitet, og enkelte av arrangementene framstår som litt monotone og til dels småkjedelige. Dette gjelder blant annet Kvernbergs «Universet», Hagens «De dødes tjern» og Bjørsets «Innsirkling. Samvett». Når dette er sagt, må det likevel understrekes at Skrible er en veldig god plate, og ideen med å hente inspirasjon fra litteraturen gir produksjonen en ekstra bunn. Samspillet fungerer også denne gang stort sett svært godt, og spesielt synes jeg den hyppige bruken av cello og bratsj gir musikken deres en ekstra dimensjon.

Vi er blitt vante til at Majorstuen leverer på et svært høyt nivå. Det gjør de også denne gang. Men Skrible er nok ikke gruppens aller beste produksjon, selv om den hever seg for hver gjennomspilling.