Vågå Spel- og Dansarlag, som arrangerte landskappleik i fjor sommar, opna Folkemusikktreffen 2017 med å arrangere ein ny liten meisterkonsert.

Arrangørane av den Folkemusikktreffen siste helga i januar, den 32. treffen på like mange år, var spente på kor mange som ville finne vegen til opningskonserten. Men Jutulkroa på Vågå Hotel var fylt til trengsel. Det var kanskje ikkje så rart: Det hadde nemleg lykkast å få spleisa saman vinnarane i fele og hardingfele frå Landskappleiken i Vågå sist sommar.

Ottar Kåsa frå Arabygdi i Vinje vann hardingfeleklassa for fjerde gong, han er berre 33 år gammal. Erlend Viken frå Oppdal, eitt år yngre, vann landskappleiken på vanleg fele før første gong. Den siste fredagskvelden i januar kvitterte dei med meisterkonsert i Vågå, toppa med ei aldri så lita felles urframføring av Myllarspringar i form etter Knut Dale frå Tinn.

– Da set vi i gang! Meistermøtet i Vågå var første gong Erlend Viken og Ottar Kåsa heldt konsert i hop.
Ottar Kåsa er firedobbel A-klassevinnar i hardingfele på Landskappleiken. Han har ei kolossal innleving i spelet sitt.

Fleire ekstranummer

Erlend Viken kjenner vi her i dalom godt frå samarbeid med Aslak Brimi. Viken var også med i orkesteret til Georg Buljo under avslutninga av Tor Jonsson-jubileet seinhaustes. I unge år gjekk han landslina i folkemusikk på Vinstra vidaregåande skule.

– Eg lærte mykje av Nina Furuli, læraren vår, sa Viken, og spelte to springleikar han hadde lært av henne. Viken røpa at det som 15-åring var stort å få reise på Folkemusikktreffen og få spela i lag med forbildet Leif Inge Schjølberg. Dei fleste slåttane han spelte var oppdals- og nordmørsslåttar, lært av faren. Men han varta også opp med ein polska frå Orsa – ein av hans favorittlåtar, fortalde han.

Her har Erlend Viken publikum i si «hule hand», medan Ottar Kåsa lyttar.
Det var ei lydhøyr forsamling i Jutulkroa på Vågå Hotel. Her er det Ottar Kåsa som spelar, medan Erlend Viken ventar på tur.

Kåsa opna feststunda med gangaren «Gudbrandsdølen», og las opp regla om «han som åt opp maten, drakk opp mjøden og låg med jentun på bakstefjøla …» Den særeigne spelemannsinnlevinga var der frå byrjinga. Kåsa er ein spelemann og ein lun forteljar, ein formidlar i ordets beste forstand.

Det er sjeldan å få oppleva ein felles konsert med dei kanskje to beste spelemennene på fele og hardingfele nett no. Publikum var entusiastisk, og taktfast applaus lokka fram fleire ekstranummer frå dei to.

Etter solide økter kvar for seg på fele og hardingfele, avslutta Erlend Viken og Ottar Kåsa konserten med Myllarspringar i form etter Knut Dale. Og så vart det fleire ekstranummer.
Ottar Kåsa (33, t.v.) og Erlend Viken (32) vann sist sommar kvar si A-klasse i spel på landskappleiken i Vågå. Kappleiksbygda tok imot dei på nytt for å opne den 32. Folkemusikktreffen med ei storslegen felleskonsert.