«Storgardsmusikk» er gått inn i vokabularet som en kjent sjangerbetegnelse i folkemusikken, eksemplifisert ved to nye CD-utgivelser. Men hva slags musikk er dette – folkelig tradisjon eller skolert elitemusikk?

Storgardsmusikken er på mange måter gammeldansens urform, skriver Hollos efterfølgere i coveret på albumet Gnr. 138, Bnr. 1. Dette er bare et av flere album med storgardsmusikk som kom i fjor. Vi må til flatbygdene på Østlandet for å finne opphavet til selve begrepet.

I 1986 ga gruppa Drengestumusikken med bl.a. Atle Lien Jenssen og Olav Sæta ut albumet Karva blanding. Dette var musikk fra Hedmarken som hadde vært i bruk blant husmenn og arbeidsfolk – og dermed hørte hjemme i «drengstua» – i motsetning til den «finere» storgardstradisjonen i samme område. Av å lese det de skrev om egen musikk, får man inntrykk av at ikke bare var den finere musikken bedre kjent, den var også langt mer påvirket av klassisk spillestil og tilsvarende mindre folkelig. Slik tegner de effektivt et bilde av en todelt musikktradisjon med folkemusikken på den ene siden og den klassiske musikken på den andre. Storgardsmusikken var verken helt folkemusikk eller helt klassisk musikk.

Men både begrepet og musikken skulle vise seg å være levedyktig. I 1994 ga Noregs Ungdomslag og Heilo ut Norske turdansar: Kontradansar frå Austlandet: by- og storgardsmusikk fra 1800-tallet. Og i 1999 ga Over Stok og Steen ut andrealbumet sitt, med tittelen Storgardsmusikk.

Storgardsmusikken var verken helt folkemusikk eller helt klassisk musikk.

Men den ene sjangeren utelukker ikke den andre. Tredjealbumet til Over Stok og Steen fikk tittelen Til almuen, og her var det poloneser og menuetter i storgardsstil, og reinlender og runtom fra husmannsplassene. Og i arbeidet sitt med prosjektet Garnbøterens notebok, som omfatter både CD, bok og podkast, drøfter Ronny Kjøsen utfordringene med å forstå skolert musikk i folkelige miljø. Garnbøter Ole Nilsen Brækkan var fra små kår, men skrev avansert musikk med tydelige klassiske forbilder.

Hvilken plass hadde disse stilidealene i folkemusikken? Og var det egentlig så stort skille mellom klassisk og folkemusikk på 1800-tallet? Vi skal se nærmere på to nye album med storgardsmusikk som kom i fjor.

Håvard Svendsrud mfl.: Anders Sørensen - 200 år. Jubileumsalbum
  • Aksent, 2021
  • 35 spor, 83 min.
  • Produsent: Håvard Svendsrud; lyd: Audun Strype
  • Musikere: Håvard Svendsrud (trekkspill), Arvid Engegård (fiolin), Svein Haugen (bass), Bente Midtsveen (trekkspill), Mari Lerseth (fiolin), Rolf Erik Syversen (gitar)

Håvard Svendsrud skriver om Anders Sørensen, i omslaget til jubileumsalbumet, at han var «selve symbolet på 1800-tallets bygdemusikk fra Hedmark. Det er heller ingen overdrivelse å kalle Sørensens musikk en nasjonal kulturskatt som i stor grad har slått rot i den norske folkesjela.» Her er det ikke lagt vekt på klasseskille og stilideal, men en folkelig omfavnelse av gode låter.

Albumet åpner med «Den ubemærkte», også kalt «Sørensens vals», spilt av Håvard Svendsrud ensemble. Dette er en komposisjon som mange gammeldansentusiaster i dag kjenner til, en vals som krever mye teknisk overskudd og briljans. Håvard Svendsrud leder et eminent ensemble med fiolinist Arvid Engegård og seg selv i front. Dette er en klassisk strykeduo i samspill med en trekkspillduo med bakgrunn fra begge verdenene, og til slutt et gammeldanskomp i ekte Oddvar Nygaards kvartett-stil.

Utvilsomt en spennende blanding, og de tilfører musikken noe vi sjelden får høre i dag. Hadde man hørt dem på en gammeldansfestival, ville nok mange ha stusset en del, for rett fram gammeldansmusikk er dette ikke. Håvard Svendsrud har i både arrangement og i samsnakk med Arvid Engegård latt seg forføre av en mer klassisk frasering. Det kler musikken godt, og trolig er det også langt på vei i tråd med hvordan det ble framført tidligere. Samtidig er det kanskje ikke like lett å følge med på dansegulvet.

Halvparten av Anders Sørensen-albumet til Svendsrud er med dette ensemblet, resten er med en trio bestående av Svendsrud, Engegård og Haugen. I denne delen av produksjonen har de tatt seg enda større friheter. Melodiene får skinne, polert av både Svendsrud og Engegård sitt tekniske overskudd. Det er et godt og tett samspill, og komposisjonene til Anders Sørensen kommer tydelig fram i de underbyggende arrangementene av Svendsrud. At dette var en slåttekomponist utenom det vanlige, er klart, og det er bare på sin plass at hans 200-års jubileum blir feiret med en slik portefølje av låter.

Når Hollos efterfølgere beskriver storgardsmusikken som gammeldansens urform, bygger de på en vel etablert forståelse av kulturimpulser som kommer ovenfra, fra eliten i byene og på embetsmannsgårder. Derfra drypper det nedover til storgårdene og videre til folk flest, slik at storgardsmusikken er en eldre og mer opprinnelig form enn den senere, mer folkelige gammeldansen. På plata Gnr. 138, Bnr. 1 åpner de med å invitere til ball med en polonese tilegnet en av Hamars rikeste menn på andre halvdel av 1800-tallet, nemlig bryggerieier Gunerius Flagstad. Og det var slik ball startet før i tiden, med en marsj der alle kunne være med og danse.

Polonesen er skrevet av Lars Hollo, som var en ettertraktet komponist og som sammen med sitt ensemble spilte til mange ball på Hedmarksbygdene. Hollos efterfølgere har ham som sitt store forbilde, og da Thomas Nilssen og Ronny Kjøsen dannet ensemblet i Hollos ånd, valgte de musikere fra øverste hylle i gammeldansverden. Instrumenteringen varierer gjennom albumet: I tillegg til fem felespillere, er det både med bratsj, cello og kontrabass i tillegg til klarinett og trompet, alt under kyndig ledelse av Ronny Kjøsen på piano.

Repertoaret de har tatt med på plata er først og fremst dansemusikk fra 1800-tallet, med slåtter av Anders Sørensen, Lars Hollo, Anders Dalseg, Hans Balstad, Tollef N. Mykleby, Johannes Stenberg og Daniel Sæther. De har også funnet fram en fengende reinlender som vi tror komponisten Franz Schubert ville likt, mens Ronny Kjøsen har laget noen nye fine gammeldansslagere. Et av høydepunktene på plata er «Tre vers», en tekst av Alf Prøysen som Thomas Nilssen både har laget melodi til og synger selv. Det er blitt en liten perle midt i rekken av gammeldansslåtter.

Hollos efterfølgere: Gnr. 138, Bnr. 1
  • Melovitten, 2021
  • 14 spor, 39 min.
  • Produsenter: Ronny Kjøsen og Thomas Nilssen; lyd: Tor Magne Hallibakken
  • Musikere: Thomas Lomundal (fele), Olaf Aasen (fele), Marius Westling (fele og bratsj), Marit Westling (fele og trompet), Bjørn Kåre Odde (fele og bratsj), Thomas Nilssen (klarinett og sang), Ida Marie Christensen (cello), Harald Juliussen (kontrabass), Ronny Kjøsen (piano)

For dette er dansemusikk. Melodiene spilles i en stil som framhever dansbarheten, og dagens gammeldansforbilder får være sjefen for hvordan både rytme og melodi skal tolkes. I framføringen er både toneideal og stil preget av folkemusikken, selv om mye av musikken er forholdsvis teknisk krevende. Utøverne er erfarne gammeldansmusikere og behersker dette til fulle, men noen av melodiene er likevel så avanserte at skal de spilles på denne måten, som gammeldansmusikk, så må vi også tåle noen urenheter av og til.

Arrangementene er laget av Ronny Kjøsen og Bjørn Kåre Odde, med ett hederlig unntak som er av Ragnar Danielsen. Arrangementene følger langt på vei stilen til Hollo, men de tillater seg å ta inn litt mer av dagens moderne lydbilde. Hollos arrangementer var enklere i stilen, og var nok i enda større grad laget for å fylle et behov i dansesalene, og ikke på et album som skal spilles igjen og igjen av gammeldansentusiaster. Likevel klarer de i arrangementene å beholde mye av preget fra svunne tider, og stadig dukker det opp noe nytt å humre over ved flere gangers gjennomlytting.

Melodiene spilles i en stil som framhever dansbarheten, og dagens gammeldansforbilder får være sjefen for hvordan både rytme og melodi skal tolkes.

Denne vide tolkningen av storgardsmusikken, med ulike impulser fra folkemusikk og klassisk slik utgivelsene med Sørensen og Hollos efterfølgere viser, finner sitt forbilde i sjangerens opphav. Anders Sørensen, som var en av storgardsmusikkens mestre, var selv husmannssønn fra Romedal. Han begynte å spille som barn, og allerede som 13-åring dro han til Kristiania for å utvikle seg som musiker. Han spilte i orkestre i byen, men også til dans og holdt konserter landet rundt.

Samme år som Sørensen, i 1821, ble det også født to andre som skulle få stor betydning for norsk musikkliv. Jakop Olsen var født utenfor ekteskap av ei tjenestejente i Skjåk, og ble satt på legd som barn. Omtrent på den tiden Sørensen dro til Kristiania, begynte Jakop Olsen å gjøre seg bemerket som felespiller i Ottadalen. Også han fikk et liv fylt med reiser, dansespill og konserter. Fel-Jakup, som skulle bli et av hans mest kjente kallenavn, var en som satte sitt preg på tradisjonsmusikken ikke bare i Ottadalen, men over store deler av landet.

Den siste av de tre musikerne født i 1821 var Paulo Sperati, født i Torino der faren var musiker. Familien flyttet rundt ettersom faren byttet orkestre, og Sperati fortsatte selv en omflakkende tilværelse inntil han i 1848 ble ansatt som konsertmester i Kristiania. Om ham stod det i byens aviser at «han var Musiker fra topp til tå (…) som Kapellmester har han reddet mang en fortvilet situasjon» og «Han havde en stor evne til at klare skjær og brenninger, selv om man tidt ikke hadde annet end stumpene å seile på. Som instrumentator var han særlig oppfinnsom, hvor det gjaldt at innrette sig efter omstendighetene, en evne, som han under våre Orkesterforhold visselig hadde rik Leilighet til å utvikle.» Det var små forhold og begrenset med musikere her til lands.

Svendsrud er kanskje nærmere de opprinnelige forbildene, mens Hollos efterfølgere leverer den beste dansemusikken.

Vi vet at Sørensen spilte i hovedstaden under Speratis ledelse. Vi vet også at Sørensen og Fel-Jakup holdt konserter sammen. Slik går det en tynn (tradisjons)linje fra Skjåk til Italia. Men det viktigste i denne sammenhengen er det musikalske samspillet som var mellom ulike tradisjoner her til lands. Om et ball i prestegården på Ringebu i 1819 skrev Christian Thaulow at det var leid inn to lokale spelemenn, og at noen i selskapet tok en tur ut på kjøkkenet, gikk gjennom musikken og ga dem noter til noen nye dansemelodier de hadde skrevet for anledningen.

Da prestedatteren Elise Aars i Lom 50 år senere fikk besøk av noen danske studenter, vartet hun opp med natur, kaffe og felemusikk, «da Skjæbnen vilde at vor Lomske Virtous Fele-Jakob kom med sin Violin». Den 1. september i 1895 inviterer Anders Sørensen til konsert i Vågå, der han titulerer seg selv «Elev af Ole Bull.» Han skulle spille musikk etter de beste og mest berømte komponister.

Disse eksemplene forteller ikke om et musikkliv delt mellom eliten og folket. De forteller om et samrøre og en kunnskapsutveksling som førte til at det utviklet seg ikke ett skolert og ett folkelig ideal, men et sett av sjangervarianter som befant seg et sted imellom, på en skala mellom ytterpunktene. Det forteller oss også at selv om storgardsmusikken kanskje var den foretrukne musikken blant bygdas bedrestilte, så var det like gjerne husmenn som trakterte instrumentene og skrev musikken de danset til.

Storgardsmusikken mangler riktignok flere av de sentrale kjennetegnene på det vi vanligvis oppfatter som typisk folkemusikk. Men den har vært bruksmusikk på bygdene, brukt til dans og skrevet og framført av folk fra ulike sosiale lag. Og når 1800-tallet, og da særlig andre halvdel av hundreåret, var så preget av musikalske møter på tvers av geografi, klasse og skolering, så er det kanskje ikke så viktig å plassere all musikken i en bås. En enkel todeling i folkemusikk og skolert musikk vil i alle fall ikke være tilstrekkelig: Storgardsmusikken er verken helt folkelig eller helt klassisk.

Både Hollos Efterfølgere og Håvard Svendsrud løfter fram 1800-tallets dansemusikk på en ypperlig måte, og med ulike stilideal viser de noe av den bredden som ligger i dette materialet. Gode arrangement og skånsom oppdatering gjør musikken vel verd å lytte til, så vel som å danse til. Utgivelsene framstår likevel som svært forskjellige. Svendsrud er kanskje nærmere de opprinnelige forbildene, mens Hollos efterfølgere leverer den beste dansemusikken.

Storgardsmusikken er definitivt en etablert sjanger med livets rett. Den beveger seg sømløst i skjæringspunktet mellom folkelig tradisjon og klassisk musikk.