Folkemusikkredaksjonen må være nyskapende og utfordre både publikum og kulturlivet. Vi skal speile hele landet, slippe til flere stemmer, nå bredere og yngre og formidle med lidenskap og engasjement, skriver NRKs Bård Skar i sitt tilsvar til Johan Vaa.

Johan Vaa har delt noen tanker om Folkemusikktimen her på folkemusikk.no. Det er rett og rimelig at vi i NRK blir satt under lupen, og riktig bra at folk har meninger om det vi driver med. Takk derfor til Johan Vaa for at hans engasjement.

Så er det viktig å ikke skyte pianisten. Form og innhold i Folkemusikktimen bestemmes av en redaksjon i kulturavdelingen i NRK. Tillat meg å referere noen hovedlinjer i NRKs kulturoppdrag: ”Vi skal gi flere tilgang til kulturinnholdet ved å behandle brede kulturuttrykk med nysgjerrighet og åpne smale kulturuttrykk for flere.”

I dette ligger at Folkemusikkredaksjonen, som alle andre i NRKs kulturavdeling, må være nyskapende og utfordre både publikum og kulturlivet. Vi skal speile hele landet, slippe til flere stemmer, nå bredere og yngre og formidle med lidenskap og engasjement. Vi må sørge for riktig innhold til rett målgruppe og riktig innhold på rett plattform. Innhold har ingen verdi før det når mottakeren.

 

Bård Skar, redaksjonsleder musikk, NRK Kultur (foto: privat)

La meg samtidig understreke at vi, som Johan Vaa, har et genuint ønske om å formidle norsk folkemusikk til NRKs lyttere og seere. Og vi vil gjerne spre dette glade budskap til enda flere enn i dag.

Vi observerer at det spilles musikk med røtter i norsk tradisjon i stadig større grad og i stadig flere miljøer. Det spilles i bygd og by av ung og gammel. Noen lærer på den tradisjonelle måten gjennom overlevering, andre tar utdanning i folkemusikk på høgskolenivå. Noen foretrekker å bringe videre tradisjonen slik den har vært formidlet gjennom generasjoner, andre vil heller utvikle tradisjonen videre gjennom nye musikk- og samspillsformer.

Vi skal formidle den rike tradisjonen og vi skal også formidle nyskaping. Oppdraget til våre journalister er derfor å gi et bredt bilde av folkemusikkfeltet i Norge. Folkemusikktimen skal speile hele spekteret fra hardingfele klasse A på landskappleiken via samisk musikk til moderne og nykomponert ensemblespill på Riksscenen i Oslo.

Så er det også slik at form og farge i radio har endret seg siden Rolf Myklebusts regjeringstid i Folkemusikkhalvtimen. Heldigvis. Vi ønsker å henvende oss til alle som på et eller annet vis er interessert i folkemusikk. Det sier seg selv at dette ikke er en ensartet gruppe. Derfor vil måten vi presenterer stoffet på, variere. Noen ganger er det mye prat, noen ganger mest musikk. Noen ganger passer det å ta praten over en vaffel, andre ganger slett ikke. Musikken er selvsagt det viktigste, og vi skal vise den respekt. Men det finnes i dag en rekke gode alternativer til Myklebusts metode. Ikke minst for å nå yngre lyttere.

En av Folkemusikktimens styrker er variasjon. Det skal speile den store variasjonen i norsk folkemusikk. Vi vil også i framtida søke å formidle ulike uttrykk på ulikt sett. Vi erkjenner at ikke alle vil like alt alltid, men slik er det nå en gang her i verden. Johan Vaa kommer til å få innhold han liker og sikkert innhold han ikke liker. Men det er det nok andre som liker.