70-åringen fra Sunnfjord hedres som slåttesmed av mange av sine fremste læresvenner.

De fleste kjenner Sigmund Eikås (f. 1947) fra Jølster som en av våre fremste hardingfelespelmenn. Han er i tillegg en dyktig pedagog, og flere av våre fremste yngre hardingfelespillere har hatt Sigmund Eikås som læremester og inspirator. Men det er kanskje ikke så mange utenfor det lokale spelmannsmiljøet i Sunnfjord som vet at han også er en dyktig slåtteskaper, med 30–40 komposisjoner bak seg. Disse omfatter både eldre slåttetyper som springar og halling, lydarslåtter og runddansslåtter.

For å gjøre slåttekomposisjonene til Sigmund Eikås bedre kjent, har flere av elevene hans spilt inn et utvalg på 19 av disse slåttene på en nylig utgitt plate, som har fått tittelen På hogg og belegg. Denne tittelen er hentet fra platens åpningsspor, en polka som Eikås har laget. Det er et sterkt lag med soloutøvere som medvirker på platen: Erlend Apneseth, Synnøve Bjørset, Gro Marie Svidal, Vidar Underseth og Dagfrid Vallestad Brevik. I tillegg deltar Indre Sunnfjord spelemannslag, som Eikås har ledet i mange år, og Gamlebanken spelemannslag, hvor de aller fleste medlemmene har fått opplæring av Sigmund Eikås.

En vurdering av denne produksjonen vil naturlig nok, på grunn av platens karakter og målsetning, måtte handle vel så mye om kvaliteten på slåttekomposisjonene som selve spillet. Samtidig er det selvsagt også et viktig poeng for sluttproduktet hvordan slåttene blir framført. Slåttene til Sigmund Eikås på denne platen etterlater liten tvil om at han er en dyktig slåtteskaper. Få av slåttene hans er riktignok direkte nyskapende, men de føyer seg fint inn i det lokale repertoaret som allerede finnes i Sunnfjordbygdene. Hvis man ikke hadde visst at dette er nylagde slåtter, kunne man godt ha forestilt seg at det var snakk om et gammelt og lokalt repertoar som er tradert fram til vår tid.

Sigmund Eikås: På hogg og belegg (diverse artister)
  • Ta:lik, 2017
  • 19 spor, 50 minutter
  • Produsent: Niels J. Røine
  • Artister: Dagfrid Vallestad Brevik, Erlend Apneseth, Synnøve S. Bjørset, Gro Marie Svidal, Vidar Underseth, Indre Sunnfjord spelemannslag og Gamlebanken spelemannslag

Åpningssporet «På hogg og belegg», flott framført av Gamlebanken spelemannslag, er en litt original, men god og dansbar polka i hamborgerstil, som både melodisk og rytmisk fungerer utmerket. «Ola va long» er et gammelt slåttestev som Eikås har skjøtt på og bygd ut til en kjempefin springarslått, som i hendene på Erlend Apneseth er et av platens desiderte høydepunkt. Hallingen «Preikaren» er den av slåttene hans som jeg kjenner best og har hørt mest spilt tidligere. Det er en rask og spenstig slått, som Dagfrid Vallestad Brevik framfører såpass hurtig at de fleste av våre hallingdansere nok vil ha fått problemer med å følge med. En annen fin hallingslått er «Gamlestoveslåtten», som framføres suverent av Erlend Apneseth på nedstilt kvart (a-d-fiss-e). En god springarslått er også «Larstunen», som Vidar Underseth spiller på et felestille som i Jølster blir kalt «bestemt» (g-d-a-d).

Blant runddansmelodiene til Sigmund Eikås vil jeg, i tillegg til åpningssporet, trekke fram «Hastverksvalsen». Det er en rundvals som kan minne mye om 1800-tallets engelskdanser, hvorav mange i dag lever videre som valser. Reinlenderen «Gulbrand», oppkalt etter huskatten til Eikås, er en annen fin runddansslått med enkelte overraskende melodiske sprang.

Platen avsluttes med to riktige godbiter. Først framfører Erlend Apneseth den lyriske og vakre rullen «Sølja», før Apneseth og Synnøve Bjørset setter sluttstrek med et nydelig samspill i slåtten «Marsj i mars», en blanding av rull og brureslått.

Når dette har blitt en veldig god plate, skyldes det både Sigmund Eikås sine evner som slåtteskaper og de flotte prestasjonene til dem som framfører slåttene hans. Her vil jeg særlig trekke fram Erlend Apneseth, som virkelig har blitt en av våre aller fremste hardingfeleutøvere. Når det gjelder runddansrepertoaret, synes jeg at Gamlebanken spelemannslag klinger fint både når det gjelder rytmisk presisjon og renhet, med et utmerket komp som ledsagelse. Derimot har jeg hørt Indre Sunnfjord spelemannslag bedre enn det de presterer på denne platen tidligere. Man har alltid høye forventninger til dette stødige laget, som alltid utmerker seg med god dansetakt.

På hogg og belegg kan anbefales på det varmeste til alle som ønsker å bli bedre kjent med slåtteskaperen Sigmund Eikås, og som liker å høre godt og variert slåttespill i vestlandstradisjon.