Egil Storbekkens Musikkpris 2014 går til Eilif Gundersen fra Ål.

Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Prisen ble utformet i 2006 og er nå et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk Lur- og Bukkehornlag, NOPA og familien Storbekken.

Egil Storbekkens Musikkpris for fremme av interessen for norsk folkemusikk, er en nasjonal hedersbevisning og kan gis til kandidater fra hele landet.
Prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen

  • utøving, komponering og arrangering
  • forskning og formidling
  • instrumentbygging og instrumentutvikling
  • formidling av Egil Storbekkens musikk

med spesiell vekt på de eldre folkemusikkinstrumentene og Egil Storbekkens musikk. NOPA er fra og med 2012 ansvarlig for finansiering av prisen.

Egil Storbekkens Musikkpris utdeles i år til folkemusikeren Eilif Gundersen.

Foto: Heidi Molstad Andresen

Juryens begrunnelse for tildelingen

Eilif Gundersen er en av våre fremste utøvere på bukkehorn og han var Landskappleik-vinner på dette instrumentet i 2004. Han kommer opprinnelig fra Klæbu i Sør-Trøndelag, og har vært bosatt på Ål i Hallingdal siden 1989.

Eilif Gundersen fattet tidlig interesse for folkemusikken og deretter de tradisjonelle seter- eller gjeterinstrumentene. Med sin bakgrunn som messingblåser, ble han spesielt opptatt av lur og bukkehorn, naturlig nok, men også seljefløyte kom snart på repertoaret. Gjennom å lete fram gamle lydopptak, noter og nedtegninger om musikken, har han blåst nytt liv i den gamle og utrydningstruede lur- og bukkehorntradisjonen i Hallingdal.

Som musiker har han hatt talløse oppdrag. Det har vært i forbindelse med kulturprogram og konserter som kåsør og foreleser, kombinert med kveding og spill. I flere år har han også undervist på Ole Bull Akademiet på Voss.
Ikke minst har han vært en kulturformidler for barn og unge med sine barnehage- og skolekonserter.

Han er også mye brukt som studiomusiker og har mange innspillinger på sin merittliste. Sitt eget soloalbum, ”Sådagen” kom i 2008. En sjelden begivenhet fra en utøver på så spesielle instrumenter, at den vakte en viss oppmerksomhet også utenfor landets grenser.

Han står fjellstøtt i tradisjonsmusikken, men eksperimenterer også med instrumentene i andre stilarter. Under årets Ice Music Festival på Geilo spilte han på bukkehorn laget av is. Han har de siste årene også vært musiker i gruppa Wardruna, en musikkgruppe som bruker de eldste nordiske instrumentene og gammelnorske tekster.

Årets prisvinner har også vært opptatt av å spre informasjon om og spillekunnskap på de eldre folkemusikkinstrumentene. Mange fått sitt første møte med disse instrumentene gjennom Eilifs pedagogiske virksomhet.

I 1996 var Eilif Gundersen en av initiativtagerne til å stifte Norsk Lur- og Bukkehornlag og han ble lagets første formann, et verv han hadde i ti år.

Det sies at han i 25 år har spilt lur på 17. mai fra Sundreberget i Ål, noe vi håper han vil fortsette med lenge, lenge.

Tidligere prisvinnere

2006: Geir Egil Larsen, musiker, Verdal
2007: Leif Løchen, innsamler, Vågå
2008: Magnar Storbækken, instrumentmaker, Tolga
2009: Steinar Ofsdal, musiker, Oslo
2010: Atle Lien Jensen, musiker, forfatter og innsamler, Hamar
2011: Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen, musikere, Tolga
2012: Karl Seglem, musiker, komponist og forfatter, Årdalstangen / Oslo
2013: Instrumentbyggegruppa i Gjøvik Spelmannslag.

Egil Storbekkens musikkpris deles i år ut for 9. gang.