Historiske opptak av to framragende spelemenn.

I 1974 døde to av de fremste felespillerne i Nordfjord på 1900-tallet, Jon Rosenlid (f. 1888) og Samuel Bergset (f. 1891). Begge hadde en rik slåttetradisjon som går via spelemenn som Anders og Gabriel Reed og tilbake til Magne Maurset, som var født i 1824. I likhet med sine første læremestre begynte både Bergset og Rosenlid å benytte vanlig fele, men da hardingfela spredte seg nordover på Vestlandet på begynnelsen av 1900-tallet, gikk begge over til hardingfele. For Rosenlid fikk det stor betydning at han i Bergen i 1907 fikk høre Sjur Helgeland spille.

Både Bergset og Rosenlid sitt spill er heldigvis godt dokumentert. Bergset spilte inn en rekke slåtter på lakkplate for NRK i Bergen i 1948, mens Arne Bjørndal gjorde lydopptak med Rosenlid i Bergen både i 1954, 1963 og 1964. I tillegg spilte Bergset inn en slått på 78-plate i 1931. Nå er et utvalg av disse opptakene gitt ut på CD av plateselskapet Aksent, som opp gjennom årene har stått bak en rekke plater med hardingfelespill. Dette inkluderer to utgivelser med felespill fra Nordfjord; en LP med Eid Spelemannslag (1979) og en dobbelt-CD med Alfred Maurstad (2018).

Opptakene med Rosenlid og Bergset er hentet fra Arne Bjørndals samling ved Universitetet i Bergen og Fylkesarkivet i Vestland, som har sin hovedbase i Leikanger. I tillegg er enkelte opptak lånt fra privatpersoner. En av disse er Arne M. Sølvberg, som også har stått for slåtteutvalg, samt biografier, slåtteomtaler og en artikkel om feletradisjonene i Nordfjord i tekstheftet.

Rosenlid står for 19 av sporene på platen, mens Bergset er representert med 14 slåtter. Repertoaret består av bygdedansslåtter som springar, gamalt (springar i todelt takt) og halling, samt bruremarsj og førespel. Flest finner vi av springarslåtter. I tillegg har Sølvberg valgt ut et knippe runddansslåtter som vals, polka, polkamasurka og pariserpolka. Som avslutningsspor er det tatt med en tale som Bergset holdt til Jon Rosenlid på Fjelli sommeren 1966 i forbindelse med at Rosenlid ble utnevnt til hedersmedlem i Firda ungdomslag. Et morsomt moment er det også at Arne Bjørndal selv annonserer de fleste av opptakene han gjorde med Rosenlid.

Spillet til Samuel Bergset har et alderdommelig preg med høyt tempo, stor intensitet, en lett gyngende rytme, en god del ornamentikk og ofte en alderdommelig tonefølelse (som f.eks. på «Stordalsvalsen etter Magne Maurset»). Stilen kan imidlertid variere en god del etter hvorvidt det handler om slåtter i tradisjon etter Maurset eller Anders Reed. Maurset-slåttene er noe mer alderdommelige og blir ofte spilt på to strenger, mens flere av Reed-slåttene gjerne er mer preget av enstrengsspill. Spillestilen til Bergset varierer også en del med repertoaret, og på «Vals fra Nordfjord», ofte kalt «Breimsvalsen», benytter han f.eks. en god del vibrato. Blant de mest interessante slåttene til Bergset vil jeg trekke fram de to springarslåttene «Kolagutane», som begge går på felestillet f-c-a-e, «Springar etter Magne Maurset» (nr. 2), samt «Dansa gamalt».

Utvalget av slåtter som Rosenlid framfører er noe mer variert enn hos Bergset. Mens Bergset spiller hele ni springarslåtter, har Rosenlid med bare fem slike. I stedet spiller han blant annet tre hallinger, tre førespel og fem runddansslåtter. Spillet til Rosenlid er tidvis noe påvirka av hardingfelespillet lenger sør på Vestlandet, men også han framfører flere springarslåtter i typisk Maurset-stil. Tonespråket er likevel en tanke mer moderne, det er litt mindre ornamentikk, og i tillegg varierer han oftere tempoet i slåttene enn Bergset. Dessuten høres det på opptakene fra 1960-tallet at teknikken ikke sitter fullt så godt som på innspillingene fra 1950-tallet.

Jon Rosenlid og Samuel Bergset, hardingfele: Historisk slåttespel frå Nordfjord
  • Aksent, 2021
  • 34 spor, 61 min.
  • Lydrestaurering og mastering: Audun Strype

Blant opptakene med Rosenlid vil jeg nettopp trekke fram de mange flotte opptakene fra 1954, hvor vi finner flere eldre springarslåtter, to bruremarsjer og en halling. Opptakene fra 1960-årene inneholder tre interessante eksempler på førespel, slik de ble framført av henholdsvis Rosenlid, Maurset og Ola Mosafinn. Vi får også møte Rosenlid som runddans-spelemann, inkludert hans egen fine vals «Ein kveld i Gimle».

Rosenlid og Bergset er to framragende spelemenn som virkelig fortjener å bli presentert på en slik plate. Platen viser ulike sider ved felespillet i Nordfjord, men med en hovedvekt på slåttetradisjonen etter Magne Maurset. Det er gjort en veldig god jobb med restaurering av originallyden, men på spor nr. 21 skurrer det litt i starten. På det samme sporet sier for øvrig annonsøren «No vil eg spela (…)» Dette tyder på at det er Rosenlid selv, og ikke Arne Bjørndal som presenterer denne og muligens et par andre av slåttene.

Arne Sølvberg har gjort en glimrende jobb med slåtteutvalget og har i tillegg skrevet gode og informative tekster. Jeg stusset imidlertid litt over forsidebildet, som ikke helt samsvarer med platens innhold. Her er de to spelemennene avbildet med hver sin fiolin, og ikke hardingfele, som denne platen handler om. Men et fint fotografi er det.

I 1995 kom Nordfjord-bindet av verket «Slåtter for vanlig fele» ut. Verket inneholder et stort antall bygdedansslåtter og bruremarsjer. I sine slåtteomtaler har Sølvberg tatt med referanser til slåttene som finnes i Nordfjord-bindet, noe som er med på å øke verdien av denne platen.