Felespillere fra tre ulike land møtes i stort sett helstøpt samspill.

The Nordic Fiddlers Bloc er navnet på en felespillende trio fra Norge, Sverige og Shetland som har spilt sammen siden 2009. De tre medlemmene i gruppen er Olav Luksengård Mjelva fra Røros, med hardingfeletradisjon fra Hallingdal (hardingfele og oktavfele), Anders Hall fra Sverige (fele og bratsj) og Kevin Henderson fra Shetland (fele). I 2011 ga de ut sin første CD, som ble svært godt mottatt av både anmeldere og publikum. Nå foreligger deres andre album Deliverance, som er innspilt i Ål kirke i november 2015.

På den forrige platen framførte trioen hovedsakelig tradisjonell folkemusikk fra Norge, Sverige og Shetland. På det nye albumet har gruppen lagt atskillig større vekt på egenkomponerte melodier. Av de ti sporene på platen har Olav Luksengård Mjelva stått for så mange som halvparten, mens Kevin Henderson har laget én melodi. Resten av materialet består av melodier hentet fra det tradisjonelle repertoaret i Sverige og på Shetland. Alle arrangementene har trioen stått for selv.

Med repertoaret hentet fra eller inspirert av feletradisjoner i tre ulike land, vil resultatet nødvendigvis bli en ganske variert plate. En av de største utfordringene blir derfor å lage en utgivelse som tar vare på disse forskjellene, men som samtidig framstår som et helhetlig og interessant produkt hvor man også kan kjenne igjen noen sentrale stiltrekk i framføringene på tvers av de enkelte melodiene. Trioen har langt på vei lykkes med akkurat dette.

The Nordic Fiddlers Bloc: Deliverance
  • NFB Records, 2016
  • 10 spor, 44 minutt
  • Produsent: Nordic Fiddlers Bloc, lyd: Audun Strype

I tillegg er de fleste av melodiene gode og interessante nok til å holde på oppmerksomheten til tilhøreren, selv om flere av dem nok vil egne seg enda bedre i en live-sammenheng enn på en plateproduksjon. Det jeg imidlertid opplever som en liten svakhet ved denne produksjonen, er at ikke alle arrangementene holder den samme høye kvaliteten. Det gjelder spesielt melodiene «In the Lounge», «The Hen Hunt» og tittelsporet «Deliverance», som alle har deler som blir litt i overkant stillestående, for ikke å si intetsigende.

Men det finnes også en rekke høydepunkter på denne utmerkete platen. Kevin Hendersons «Talons Trip to Thompson Island» er en frisk rilpreget melodi som består av noe uvanlige melodiske vendinger, og hvor arrangementet skifter mellom unisont samspill og arrangerte stemmer. Flott klinger også «Da Scallowa Lasses/Lorna’s Reel», i tradisjonell shetlandsk felestil med morsomme innslag av sekundering. Olav Mjelvas halling «Hjaltaren», hvor deler av slåtten utvilsomt må være inspirert av gangerspillet i Setesdal, er et annet høydepunkt. I tillegg vil jeg trekke fram den tradisjonelle svenske sextondelspolskan «Flinke», som rommer et stort spenn mellom teknisk briljante og sarte lyriske partier, utsøkt arrangert gjennom bruk av spennende og i denne sammenhengen utfordrende harmonier.

Platen til The Nordic Fiddlers Bloc inneholder mye som kan lede tankene hen på musikalsk lek og improvisasjon, men som sikkert like gjerne kan representere gjennomarrangerte melodier. De tre utøverne dokumenterer gjennomgående et særdeles høyt nivå både individuelt og i samspillet. I tillegg har de laget en produksjon som vokser for hver gjennomspilling. Trioen har imidlertid som tidligere nevnt fortsatt litt å gå på når det gjelder arrangementene.

Platetittelen Deliverance er for øvrig identisk med originaltittelen på den kjente amerikanske filmen Picnic med døden fra 1972. Vi møter imidlertid ingen duellerende banjoer her, men derimot tre feler som samarbeider helt utmerket.