Midlertidig nettside
Medan vi arbeider med å utvikle nettsideløysinga vår har vi laga ei midlertidig side der de finn alt stoffet som vi har hatt på nettsida dei siste åra. Det kan hende det er litt “rotete” og ein del ingressbilete manglar, men vi kjem til å arbeide med å oppdatere alt stoffet som ligg her slik at det blir mest mogleg brukarvenleg medan vi ventar på splitter nye nettsider. 

Vi vonar de vil ha tolmod med oss i denne perioda. 

Vi tek gjerne i mot ønskjer, tips og råd!
Har du tips og ønskjer til den nye nettløysinga så gjer vel og send oss ønskjer, tips og forslag på epost! 
redaksjonen@folkemusikk.no