Annonsesal: Edda Presse

Sissel Bjerkeset i Edda Presse sel annonsar for magasinet Folkemusikk, folkemusikk.no og Folkemusikks podkast. Ta kontakt i dag for eit uforpliktande pristilbod, på papirannonse, innstikk, nettannonse – eller ei pakkeløysing skreddarsydd deg.

Ta kontakt for pristilbod!
E-post: sissel@eddapresse.no   /   mobil: 922 10 891


Utgivingsplan 2024

Utgåve 1/24, mars – veke 12
Frist for levering av trykkeklar annonse: 6. mars

Utgåve 2/24, juni – veke 25
Frist for levering av trykkeklar annonse: 5. juni

Utgåve 3/24, september – veke 34
Frist for levering av trykkeklar annonse: 7. august

Utgåve 4/24, november – veke 46
Frist for levering av trykkeklar annonse: 30. oktoberAnnonseformat i papirmagasinet

Dobbeltside: 420 x 280 mm + 5 mm bleed
Heilside: 210 x 280 mm + 5 mm bleed
Bakside: 210 x 225 mm + 5 mm bleed
Halvside: 170 x 120 mm liggande, 83 x 243 mm ståande
1/3 side: 170 x 78 mm liggande
1/4 side: 170 x 57 mm liggande, 83 x 120 mm ståande
1/8 side rubrikk: 81 x 47 mm (liggande)


Annonseformat på www.folkemusikk.no 
Informasjon om størrelsar kjem, vi har nye nettsider og vil få andre format. 

– og alle medlemmer og medlemslag i FolkOrg får 25 % rabatt på annonsar i bladet og på nettsida!Annonser i podkasten vår!
Kontakt annonseseljar Sissel Bjerkeset, tlf 922 10 891, e-post sissel@eddapresse.no