Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ytring

La tvilen komme mangfoldet og gleden til gode

Debatten om dommeravgjørelsene i gruppespel under Landsfestivalen sommeren 2023 går fortsatt. Et slikt engasjement om runddansmusikken er et positivt tegn på at sjangeren er i vinden. Men vi vil si os...

Gåtes låt - bruk og gjenbruk

Bruk av folkemusikk i andre genre er på ingen måte noe nytt. Jeg tror ikke at folkemusikk trenger trenger jazz, rock eller hiphop-klær for å overleve. Men bruk og gjenbruk er en del av folkemusikktrad...

«Finnskogpols» – en klargjøring

I vår tid er det populært med etnisitet, røtter og identitetsmarkører. Finnskogpolsen med kort treer fungerer som en slik markør. Men denne rytmen kan ikke knyttes til finneinnvandringa, og er slett i...

Landsfestivalen og tevlingsreglementet

Kva retning ønsker FolkOrg at gammaldansen skal ta?, spør sju musikarar i eit innlegg på Folkemusikk.no. Dei rettar kritikk mot styret i FolkOrg og avgjersler som vart teke under Landsfestivalen i Før...

Landsfestivalen i gammaldansmusikk - kor går ferda, FolkOrg?

Kva retning ønsker FolkOrg at gammaldansen skal ta? spør sju trufaste landsfestivaldeltakarar.

Må tradisjonsmusikarar vere meir kyniske i innmeldinga av verk for å få meir attende frå TONO?

Ytring frå FolkOrg, Samspel og Juoigiid Searvi.

Er tradisjonsmusikken Tono sitt problem?

Noreg er forplikta til å ta vare på eigen tradisjonsmusikk. I 2023 tyder det mellom anna å syte for at tradisjonsslåttar blir spelte inn på ny.

Absurd og historielaus Tono-ordning

Har arrangering av tradisjonsmusikk mindre verdi enn heilt nyskriven musikk? Standpunktet har ikkje støtte i det internasjonale rammeverket Tono forvaltar. Men den norske organisasjonen synest å meine...

TONOs fordeling av musikkrettigheter truer kulturarven

Dette er en bekymringsmelding om tradisjonsmusikkens fremtid. Brevet er skrevet av utøvere av tradisjonsmusikk, og har som hensikt å opplyse departementet om hva som står på spill.

Rom for ordskifte

Kva er gammaldansmusikk i god tradisjon? Kva er slåttemusikk i god tradisjon? Den smakfulle folkemusikken er avhengig av at slike spørsmål blir stilte. Og det blir dei heldigvis, heile tida. No sist e...

Vi treng å lytte og snakke saman

Leiar av folkemusikkstudiet på NMH, Unni Løvlid, meiner vi manglar rom for samtalar om folkemusikk, fag og kultur. Vi treng alle grader av meiningar og standpunkt, det er det som justerer oss og held ...

Sff: Levende kulturarv

I løpet av årene 2018–2022 søkte over 500 unike aktører om midler gjennom støtteordningene til Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Vi delte ut kr 7,7 millioner til 685 aktiviteter.