Dag Vårdal har gjennom mange år lagt ned et stort arbeid for folkemusikken og folkedansen lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hans arbeid har bidratt til å sette Norge på kartet som et land med en rik og levende folkemusikk- og folkedanskultur.  

Dag Vårdal har gitt av seg selv og sin kunnskap til miljøet, og hans engasjement og iver har bidratt til å styrke kunnskapen om vår viktige kulturarv. Han er kjent som en av de fremste forkjemperne for å se dansen og musikken som to sider av samme sak, og har vært en aktiv bidragsyter for et stort, levende og kunnskapsrikt miljø. Folkemusikk- og folkedansmiljøet ville ikke vært det samme uten Dag sitt brennende engasjement gjennom et helt liv.  

Han har bidratt til å utvikle metoder for å lære og formidle tradisjonell musikk og dans på en måte som er tilgjengelig og relevant for unge mennesker. Han har gjort et omfattende arbeid innen innsamling og publisering av danser og slåtter, spesielt i Agder og Nord-Norge, og har lagt ned et imponerende arbeid innen utgivelser av CD-er og bøker innen folkemusikk- og folkedansfeltet. Hans siste verk Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet er et enormt imponerende verk som har stor betydning for danse- og musikkmiljøet. 

Minneord: Dag Vårdal

I folkemusikk- og folkedansmiljøet var Dag en anerkjent og respektert person, og hans bidrag til å bevare og formidle kunnskap om tradisjonene våre har vært uvurderlig. Han var en brobygger. I sitt faglige innsamlings- og publiseringsarbeid samarbeidet han tett både med Norsk senter for folkemusikk og folkedans og med utøvermiljøet. Under oppbygginga av folkedansstudiet i Trondheim, i regi av Norsk senter for folkemusikk og folkedans, var Dag en sentral bidragsyter og en skattet foredragsholder. Han har også hatt et engasjement som daglig leder for Landslaget for spelemenn (nå FolkOrg).  

I Noregs Ungdomslag har Dag vært medlem hele sitt voksne liv, han har vært tillitsvalgt, ansatt, instruktør, danser, musiker, innsamler og forfatter. På NU-kontoret arbeidet han som folkemusikk- og folkedanskonsulent på 80-tallet og han var leder i leikrådet i flere år, samt representerte NU i det nordiske samarbeidet Nordlek. Dag gjorde et omfattende arbeid for revidering av lederopplæringsmodellen, revidering av Klara Sembs Norske Folkedansar, Turdansar, og for utgivelse av bøker og CD-er. Han bidro aktivt i mange sommerkurs som både deltaker, administrativ leder, instruktør og dansespelmusiker. Han brant for saken og bidrog av hele sitt hjerte. Også i Noregs Ungdomslags arbeid med den folkelige swingen på 80-tallet stod han sentralt.  

For dette engasjementet har han har blant annet blitt hedret for sitt arbeid med Kongens Fortjenestemedalje i 2019 og Norsk senter for folkemusikk og folkedans sin fagpublikasjonspris i 2021. I 2021 ble han utnevnt til hedersmedlem i Noregs Ungdomslag.

Dag Vårdal var en pioner innen folkemusikk- og folkedansfeltet. Hans arbeid har vært avgjørende for å bevare og formidle vår kulturarv til nye generasjoner. Han har vært en inspirasjonskilde for mange og hans innsats vil fortsette å inspirere og bidra til å utvikle folkemusikk- og folkedansmiljøet i Norge. 

Vi lyser fred over hans minne.  

 

FolkOrg  

Noregs Ungdomslag 

Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff)