Om oss

Folkemusikk er eit norsk magasin for folkemusikk og folkedans, med ei nettside og fire papirutgåver i året. Magasinet er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans, og er frittståande med uavhengig redaktør.

 

Redaktørar:

Audun Stokke Hole
E-post: audun(krøll)folkemusikk.no

Jostein Aardal
E-post: josaardal(krøll)gmail.com
Telefon: 481 45 180

 

Post- og gateadresse:

Møllergata 39, 0179 Oslo

 

Kvar får du kjøpt Folkemusikk?

Nyare utgåver av Folkemusikk (frå 2018 og framover) er å få kjøpt i nettbutikken til Tekstallmenningen. Ein del eldre utgåver kan kjøpast frå utgivar FolkOrg. (Info oppdatert februar 2023)

Magasinet Folkemusikk får i 2022 støtte frå Norsk kulturfond (Kulturrådet). 

Folkemusikk er medlem og medstiftar av Norsk Tidsskriftforeining, og medlem av Fagpressen. Folkemusikks redaktør er medlem av Norsk Redaktørforeining.

Magasinet Folkemusikk

Papirmagasinet vårt kjem ut fire gonger i året. Her er utgivingsplanen for 2023:

Utgåve 1/23, mars – veke 12
Materiell- og annonsefrist: 8. mars

Utgåve 2/23, juni – veke 24
Materiell- og annonsefrist: 31. mai

Utgåve 3/23, september – veke 37
Materiell- og annonsefrist: 30. august

Utgåve 4/23, november – veke 47
Materiell- og annonsefrist: 8. november

 

Nett og sosiale medium

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

Redaktøransvaret

Folkemusikk arbeider etter Redaktørplakaten og Ver Varsam-plakaten og de reglar for god presseskikk som plakatane føreset. Den som kjenner seg råka av urettvis omtale blir oppmoda om å ta kontakt med ansvarleg redaktør. Det er også mogleg å rette klage for Pressens faglege utvalg, pb. 46, Sentrum, 0101 Oslo.

Historikk

Då Landslaget for Spelemenn (LfS) og Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) gjekk saman i FolkOrg i 2010, vart Bladet Folkemusikk etablert på tuftene av Spelemannsbladet (LFS) og Kvinten (NFD). I 2014 vart magasinet Folkemusikk etablert på tuftene av Bladet Folkemusikk og Årbok for norsk folkemusikk (NFD/FolkOrg). Spelemannsbladet vart publisert første gong i 1941, og Folkemusikk feirar dermed 80-årsjubileum i 2021.