Om oss

Folkemusikk er eit norsk magasin for folkemusikk og folkedans. Magasinet og nettstaden er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans, og er frittståande med uavhengig redaktør. Redaktør sidan oktober 2014 er Audun Stokke Hole.

Då Landslaget for Spelemenn (LfS) og Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) gjekk saman i FolkOrg i 2010, vart Bladet Folkemusikk etablert på tuftene av Spelemannsbladet (LFS) og Kvinten (NFD). I 2014 vart magasinet Folkemusikk etablert på tuftene av Bladet Folkemusikk og Årbok for norsk folkemusikk (NFD/FolkOrg). Spelemannsbladet vart publisert første gong i 1941, og Folkemusikk feirar dermed 80-årsjubileum i 2021.

Folkemusikk arbeider etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten sine reglar for god presseskikk. Den som kjenner seg råka av urettvis omtale blir oppmoda om å ta kontakt med ansvarleg redaktør. Det er også mogleg å rette klage for Pressens faglege utvalg, pb. 46, Sentrum, 0101 Oslo

Kvar får du kjøpt Folkemusikk?

Nyare utgåver av Folkemusikk (frå 2018 og framover) er å få kjøpt i nettbutikken til Tekstallmenningen. Ein del eldre utgåver kan kjøpast frå utgivar FolkOrg (klikk for info). (Info oppdatert mars 2021)

Magasinet Folkemusikk får i 2021 støtte frå Norsk kulturfond (Kulturrådet). 

Folkemusikk er medlem av Norsk Tidsskriftforeining og Fagpressen.

UTGIVINGSPLAN 2021

Magasinet Folkemusikk kjem ut fire gonger i året. Her finn du eit oversyn over når utgåvene kjem i 2021.

Utgåve 1/21, februar – veke 8
Materiellfrist: onsdag 10. februar

Utgåve 2/21, mai – veke 20
Materiellfrist: onsdag 5. mai

Utgåve 3/21, september – veke 36
Materiellfrist: onsdag 25. august

Utgåve 4/21, november – veke 46
Materiellfrist: onsdag 3. november

KONTAKT

E-post: audun(krøll)folkemusikk.no

REDAKTØR:
Audun Stokke Hole
E-post: audun(krøll)folkemusikk.no
mobil: 45 85 18 98

ADRESSE:
Post- og gateadresse: Møllergata 39, 0179 Oslo

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM