Om oss

Folkemusikk er eit norsk tidsskrift for folkemusikk og folkedans. Tidsskriftet og nettavisa er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans, og er frittståande med uavhengig redaktør. Redaktør sidan 2014 er Audun Stokke Hole, som har kontor på Hammersborg torg i Oslo saman med resten av FolkOrg-administrasjonen.

Då Landslaget for Spelemenn (LfS) og Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) gjekk saman i FolkOrg i 2010, vart Bladet Folkemusikk etablert på tuftene av Spelemannsbladet (LFS) og Kvinten (NFD). I 2014 vart magasinet Folkemusikk etablert på tuftene av Bladet Folkemusikk og Årbok for norsk folkemusikk (NFD/FolkOrg). Spelemannsbladet vart publisert første gong i 1941, og Folkemusikk feira 75-årsjubileum i 2016.

Folkemusikk arbeider etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten sine reglar for god presseskikk. Den som kjenner seg råka av urettvis omtale blir oppmoda om å ta kontakt med ansvarleg redaktør. Det er også mogleg å rette klage for Pressens faglege utvalg, pb. 46, Sentrum, 0101 Oslo

Kvar får du kjøpt Folkemusikk?

På denne sida kan du sjå kva for Narvesen-utsal som sel Folkemusikk. I feltet «Søk butikk» kan du søke på postnummer, poststad, kommune eller fylke.

Treng du å kjøpe tidlegare utgåver av Folkemusikk, ta kontakt med redaktør Audun Stokke Hole, e-post audun(krøll)folkemusikk.no.

Magasinet Folkemusikk får i 2020 støtte frå Norsk kulturfond (Kulturrådet) og frå stiftinga Fritt Ord. 

Folkemusikk er medlem av Norsk Tidsskriftforeining og Fagpressen.

UTGIVINGSPLAN 2021

Magasinet Folkemusikk kjem ut fire gonger i året. Her finn du eit oversyn over når utgåvene kjem i 2021.

Folkemusikk er vanlegvis framme hos dei fleste abonnentane onsdag i utgivingsveka, og torsdag er nytt magasin i sal på Narvesen-utsala som fører Folkemusikk.

Utgåve 1/21, februar – veke 7
Materiellfrist: onsdag 3. februar

Utgåve 2/21, mai – veke 20
Materiellfrist: onsdag 5. mai

Utgåve 3/21, september – veke 36
Materiellfrist: onsdag 25. august

Utgåve 4/21, november – veke 46
Materiellfrist: onsdag 3. november

KONTAKT

Eg, Audun Stokke Hole, er redaktør for magasinet Folkemusikk sidan 2014. Eg er svært oppteken av å ha eit nært forhold til og god kommunikasjon med Folkemusikks abonnentar, FolkOrg-medlemmer og Folkemusikk- og Folkedans-Noreg elles. Har du noko du vil seie? Ikkje nøl med å ta kontakt på telefon eller e-post, eller stikk innom kontora til FolkOrg i Schous-kvartalet på Grünerløkka i Oslo for ein prat. (Foto: Thor Hauknes)

E-post: audun(krøll)folkemusikk.no

REDAKTØR:
Audun Stokke Hole
E-post: audun(krøll)folkemusikk.no
mobil: 45 85 18 98

ADRESSE:
Post- og gateadresse: Møllergata 39, 0179 Oslo

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM