Om oss

Folkemusikk er eit norsk magasin for folkemusikk og folkedans, med ei nettside og fire papirutgåver i året. Magasinet er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans, og er frittståande med uavhengig redaktør. Redaktør sidan oktober 2014 er Audun Stokke Hole.

 

 

Tilsette i Folkemusikk

Redaktør:
Audun Stokke Hole
E-post: audun(krøll)folkemusikk.no
mobil: 45 85 18 98

Journalist/redaksjonsmedarbeidar:
Johanne Flottorp
E-post: johanne(krøll)folkemusikk.no

Post- og gateadresse:
Møllergata 39, 0179 Oslo

Magasinet Folkemusikk får i 2022 støtte frå Norsk kulturfond (Kulturrådet). 

Folkemusikk er medlem av Norsk Tidsskriftforeining og Fagpressen.

Kvar får du kjøpt Folkemusikk?

Nyare utgåver av Folkemusikk (frå 2018 og framover) er å få kjøpt i nettbutikken til Tekstallmenningen. Ein del eldre utgåver kan kjøpast frå utgivar FolkOrg (klikk for info). (Info oppdatert september 2021)

Magasinet Folkemusikk

Papirmagasinet vårt kjem ut fire gonger i året. Her er utgivingsplanen for 2022:

Utgåve 1/22, februar – veke 7
Materiellfrist: onsdag 2. februar

Utgåve 2/22, mai – veke 20
Materiellfrist: onsdag 4. mai

Utgåve 3/22, september – veke 37
Materiellfrist: onsdag 31. august

Utgåve 4/22, november – veke 47
Materiellfrist: fredag 4. november

 

Nett og sosiale medium

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

Redaktøransvaret

Folkemusikk arbeider etter Redaktørplakaten og Ver Varsam-plakaten og de reglar for god presseskikk som plakatane føreset. Den som kjenner seg råka av urettvis omtale blir oppmoda om å ta kontakt med ansvarleg redaktør. Det er også mogleg å rette klage for Pressens faglege utvalg, pb. 46, Sentrum, 0101 Oslo.

Historikk

Då Landslaget for Spelemenn (LfS) og Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) gjekk saman i FolkOrg i 2010, vart Bladet Folkemusikk etablert på tuftene av Spelemannsbladet (LFS) og Kvinten (NFD). I 2014 vart magasinet Folkemusikk etablert på tuftene av Bladet Folkemusikk og Årbok for norsk folkemusikk (NFD/FolkOrg). Spelemannsbladet vart publisert første gong i 1941, og Folkemusikk feirar dermed 80-årsjubileum i 2021.