Til Falkenberg med folkemusikk fra Numedal
Med ryggen mot Västerhavet: Falkenberg ligger på vestkysten i Hallands län. Foran f.v. Kjersti Aasen, Åshild Wetterhus og Liv Bergset. Bak f.v. Kristin Baalerud, Even Tråen, Åsne Bergset, Knut Halvor Traaen, Lars-Erik Brevig, Audun Opland og Svein Aasen. (Foto: Jes Ole Baalerud)

Palmehelga dro 11 medlemmer av Numedal spel- og dansarlag til Morup-Vinberg i storkommunen Falkenberg i Sverige for å glede dem som ville komme og se og høre. Foreningen Norden i Flesberg har vennskapsforening i Morup-Vinberg, og det var disse foreningene og menigheten i Ljungby kyrka i Vinberg som sto bak opplegget for turen.

På forsamlingshuset i Glommen lørdag kveld presenterte vi folkemusikktradisjonen i Numedal med sjøfløyte, kraviklyre, hardingfele, stemmene våre og med dans, i tillegg til takter fra mer moderne instrument som må ha strøm for å fungere. I forbindelse med ny oversettelse og ny utgivelse av Islands-sagaene fortalte en meget inspirerende og engasjert Maria Ehrenberg om kvinnene i sagaene. Salen var fullsatt, og 80 personer hadde løst billett. Publikum fikk prøve seg på noen korte, norske vers, og også dette hørtes ut til å falle i smak.

Til Falkenberg med folkemusikk fra Numedal
Numedals fremste kulturformidler Even Tråen bandt innslagene sammen, i tillegg til å spille egenkomponerte slåtter på hardingfele. (Foto: Svein Aasen)
Til Falkenberg med folkemusikk fra Numedal
På scenen på forsamlingshuset i Glommen lørdagskvelden; f.v. Knut Halvor Traaen, Åshild Wetterhus, Svein Aasen, Kjersti Aasen og Lars-Erik Brevig. (Foto: Jes Ole Baalerud)

Palmesøndag gjennomførte vi folkemusikkmesse i Ljungby kyrka, og ca. 60 personer kom til kirke. Vakre gamle salmetoner fra Numedal ble framført unisont eller flerstemt, med eller uten tonefølge av enten orgel eller våre tradisjonelle folkemusikkinstrument. Audun Opland, til vanlig sogneprest i Rollag, ledet messa stødig og sikkert og holdt en meget god preken.

Det er mange måter å feire påske på, og denne måten syntes vi som var med, var helt fortreffelig. Takk til menigheten i Ljungby kyrka, Numedal spel- og dansarlag, Foreningene Norden i Morup-Vinberg og Flesberg og Flesberg Folkeakademi. Disse foreningene ga oss økonomisk støtte til turen.

Til Falkenberg med folkemusikk fra Numedal
Even Tråen spiller for Svein Aasen, Liv Bergset og Kjersti Aasen, som danser numedalsgangar med to følgere i vakre Ljungby kyrka. Sittende bakerst er prest Audun Opland. (Foto: Jes Ole Baalerud)
Til Falkenberg med folkemusikk fra Numedal
Lars-Erik Brevig på orgel og Åshild Wetterhus på lyre under folkemusikkmessa i Ljungby kyrka. (Foto: Svein Aasen)
Til Falkenberg med folkemusikk fra Numedal
Vel gjennomført! Foran f.v. Jes Ole Baalerud (leder i Foreningen Norden Flesberg), Audun Opland, Lillian Ginsthammar (leder i Foreningen Norden Morup-Vinberg), Svein Aasen, Åshild Wetterhus, Åsne Bergset, Kjersti Aasen og Even Tråen. Bak f.v. Lars-Erik Brevig, Liv Bergset, Knut Halvor Traaen og Kristin Baalerud. (Foto: privat)