ABONNEMENTSPRISAR 2024

  • FolkOrg-medlemmer og studentar: kr 400
  • Andre abonnentar i Noreg: kr 500
  • FolkOrg-medlemmer utanlands: kr 550
  • Andre utanlands: kr 600
  • Institusjonsabonnement: kr 700
  • Institusjonar utanlands: kr 800

Abonnementet gjeld for eit kalenderår. Viss du tingar abonnement etter at ei eller fleire utgåver er utkomne, sender vi desse til deg i posten. Her kan du sjå kva datoar utgåvene kjem. 
       
Fire utgåver i 2024      
Papirmagasinet Folkemusikk kjem ut fire gonger i år. Du får intervju, reportasjar, kronikkar, fagartiklar, platemeldingar og mykje anna frå heile Folkemusikk- og Folkedans-Noreg!

Bladet er 83 år i 2024, og er i dag det einaste landsdekkande magasinet for folkemusikk og folkedans.      

Manglar du ei utgåve av Folkemusikk?       
Nyare utgåver av Folkemusikk (frå 2018 og framover) er å få kjøpt i nettbutikken til Tekstallmenningen.      
 

Fyll ut skjemaet for å tinge magasinet Folkemusikk