Sff: Levende kulturarv
Plateselskapet Aksent fikk i fjor støtte over ordningen Små og raske midler til å gi ut disse to CD-platene. Midlene var helt avgjørende for produksjonen, sier Håvard Svendsrud som driver selskapet.
 

Hvert år deler Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) ut midler til små og store prosjekter og tiltak som bidrar til å ivareta og videreføre norske folkemusikk- og folkedanstradisjoner. En del av årsbudsjettet til Sff er satt av til dette formålet, og tradisjonen med å dele ut midler går helt tilbake til det første rådsmøtet i 1972.

Gjennom støtteordningene «Små og raske midler» og «Prosjektmidler» ønsker Sff å støtte opp om folkemusikk- og folkedansaktivitet rundt om i landet. Gjennom å dele ut midler ønsker vi å sørge for å opprettholde et visst aktivitetsnivå på folkemusikk og folkedans lokalt. Vi vil også sørge for at tradisjoner blir videreført, og at vi ivaretar et mangfold av type aktivitet og formidling.

Det Sff får tilbake, er aktiviteter som igjen støtter opp under vårt hovedformål: å fremme, verne, og videreføre norske folkemusikk- og folkedanstradisjoner. Å støtte lokale aktiviteter er også i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv fra 2003, som Sff plikter å følge som akkreditert organisasjon.

Ved å behandle alle de ulike søknadene som kommer inn, får Sff et innblikk i hva som foregår og hva som engasjerer ute i lokalmiljøene. At det er en stor bredde i aktivitetene, vises i søknadene. Én av aktørene som har søkt på ordningen Små og raske midler er plateselskapet Aksent, som i 2022 fikk støtte til å gi ut to CD-plater.

«Små og raske midler er helt avgjørende for plateproduksjonen,» forteller Håvard Svendsrud som driver plateselskapet. «Ved nyinnspillinger kommer det gamle materialet i bruk og blir levende. Nyinnspillingen av slåtter etter P.M. Bolstad var veldig stimulerende for spelemannslaget, og det gir verdifulle ringvirkninger,» sier Svendsrud.

Gjennom ordningen Små og raske midler kan aktører søke om støtte på opptil 15 000 kr. «Små og raskemidler gir ikke kjempestore summer,» sier Svendsrud, «men noen ganger kan det være akkurat de 10 000 kronene du mangler for å fullføre produksjonen.»

Sff: Levende kulturarv
Fra Strunkeveko.
Sff: Levende kulturarv
Strunkeveko i Valdres fikk støtte til å arrangere sommerkursene sine i 2022. Det bidrar til at de kunne holde deltakeravgifta relativt lav, så flest mulig kunne delta, sier kursleder Frank Henrik Rolland.
Sff: Levende kulturarv
Fra Strunkeveko.

Valdres Folkemusikkarrangement er flinke til å benytte seg av ordningen Prosjektmidler. I 2022 mottok de støtte for å gjennomføre Strunkeveko, som er det største sommerkurset for folkemusikk og folkedans for barn og unge i Norge. For å kunne gjennomføre kursrekken er de avhengig av alle samarbeidspartere som støtter prosjektet, forteller kursleder for Strunkeveko Frank Henrik Rolland. De prøver å holde deltakeravgifta relativt lav, så flest mulig kan få delta, legger han til.

Strunkeveko er levende opptatt av rekruttering til folkemusikk- og folkedansmiljøet, som er avhengig av en stadig tilvekst av barn og unge for å kunne overleve. Det er også blitt en viktig sosial møteplass. Barn og unge er en viktig målgruppe for aktivitetene vi støtter.

«En må jo bli introdusert for folkemusikken og folkedansen. Det beste er om du kan lære deg å elske tradisjonene allerede som barn. Derfor vil vi gjerne bidra til slik aktivitet over hele landet. Det er fremtiden, det – at flere blir med oss å holde den levende kulturarven i hevd,» sier Sff-direktør Ellen Krageberg.

Lenke: hjemmesida til Sff – velg fanen Støtteordninger for de ulike ordningene, liste over tildelinger, retningslinjer etc.