Annonsering

Annonser i Folkemusikk! Med ein annonse i Folkemusikk når du ut til heile Folkemusikk- og Folkedans-Noreg. Du kan òg annonsere her på folkemusikk.no. Ting din annonse i dag, eller ta kontakt med oss for eit tilbod!

Annonseprisar og storleikar

FOLKEMUSIKK | Magasinet

Dobbeltside: kr 14 000 eks mva (17 500 inkl mva)
438 x 280 mm + 5 mm bleed

Heilside: kr 8 500 eks mva (10 625 inkl mva)
219 x 280 mm + 5 mm bleed

Halvside: kr 4 800 eks mva (6 000 inkl mva)
Liggande: 200 x 132 mm
Ståande: 97 x 269 mm

1/3 side: kr 3 800 eks mva (4 750 inkl mva)
Liggande: 200 x 86 mm
Ståande: 63 x 269 mm

1/6 side: kr 2 500 eks mva (3 125 inkl mva)
97 x 86 mm

Innstikk og bakside: ta kontakt med Sissel Bjerkeset, sissel@polinor.no for informasjon eller eit pristilbod.

Annonsen skal leverast klar til trykking, i PDF-format med minimum oppløysing 300 DPI.

 

FOLKEMUSIKK.NO | Nettsida

Pris per månad:

Heil breidde: kr 3 000 eks mva
(kr 3 750 inkl mva)
2188 x 458 bildepunkt (pikslar)

Halv breidde: kr 1 500 eks mva
(kr 1 875 inkl mva)
1062 x 458 bildepunkt (pikslar)

1/3 breidde: kr 1 000 eks mva
(kr 1 250 inkl mva)
688 x 458 bildepunkt (pikslar)

NB! Annonsane blir skalert ned til halvparten av oppgitt storleik.

Hugs at alle medlemmer og medlemslag i FolkOrg får 25 % rabatt på annonsar i bladet og på nettsida!

Utgivingsplan 2019

Utgåve 1/19, februar – veke 8
Frist for levering av trykkeklar annonse: måndag 21. januar

Utgåve 2/19, mai – veke 22
Frist for levering av trykkeklar annonse: tysdag 23. april

Utgåve 3/19, august – veke 36
Frist for levering av trykkeklar annonse: måndag 5. august

Utgåve 4/19, november – veke 47
Frist for levering av trykkeklar annonse: måndag 21. oktober

ANNONSESAL

Sissel Bjerkeset, Polinor Fagpresse
E-post: sissel@polinor.no
mobil: 922 10 891

Omslagsfoto: Ingvil Skeie Ljones

Last ned tidlegare utgåver av Folkemusikk

Folkemusikk nr. 04/2017 – «Kvedardottera»

Folkemusikk nr. 03/2017 – «Dei gamle er eldst»

Folkemusikk nr. 02/2017 – «Ungdomskjelda»

Folkemusikk nr. 01/2017 – «Nygamle takter»

Blada er i PDF-format og blir lasta ned til maskina di når du klikkar på ei lenke.