Annonsering

Annonser i Folkemusikk! Med ein annonse i Folkemusikk når du ut til heile Folkemusikk- og Folkedans-Noreg. Du kan òg annonsere her på folkemusikk.no. Ta kontakt for eit godt pristilbod i dag!

ANNONSESAL: Edda Presse

Sissel Bjerkeset i Edda Presse sel annonsar for magasinet Folkemusikk, folkemusikk.no og Folkemusikks podkast. Ta kontakt i dag for eit uforpliktande pristilbod, på papirannonse, innstikk, nettannonse – eller ei pakkeløysing skreddarsydd deg.

E-post: sissel@eddapresse.no   /   mobil: 922 10 891

Folkemusikk nr. 4/2021, omslagsfoto: Knut Utler

Utgivingsplan 2022

Utgåve 1/22, februar – veke 7
Frist for levering av trykkeklar annonse: onsdag 2. februar

Utgåve 2/22, mai – veke 20
Frist for levering av trykkeklar annonse: onsdag 4. mai

Utgåve 3/22, september – veke 37
Frist for levering av trykkeklar annonse: onsdag 31. august

Utgåve 4/22, november – veke 47
Frist for levering av trykkeklar annonse: fredag 4. november