Annonsering

Annonser i Folkemusikk! Med ein annonse i Folkemusikk når du ut til heile Folkemusikk- og Folkedans-Noreg. Du kan òg annonsere her på folkemusikk.no. Ting din annonse i dag!

ANNONSESAL: Edda Presse

Sissel Bjerkeset, Edda Presse (tidl. Polinor Fagpresse) sel annonsar for Folkemusikk, papirmagasinet og folkemusikk.no. Ta kontakt i dag for eit uforpliktande pristilbod, på papirannonse, innstikk, nettannonse – eller ei pakkeløysing skreddarsydd deg.
 
E-post: sissel@polinor.no   /   mobil: 922 10 891

Annonseprisar og storleikar

FOLKEMUSIKK | Magasinet

Heilside: kr 8 500 eks mva (10 625 inkl mva)
219 x 280 mm + 5 mm bleed

Bakside: kr 10 500 eks mva (13 125 inkl mva)
219 x 225 mm

Dobbeltside: kr 14 000 eks mva (17 500 inkl mva)
438 x 280 mm + 5 mm bleed

Halvside: kr 4 800 eks mva (6 000 inkl mva)
Liggande: 200 x 132 mm
Ståande: 97 x 269 mm

1/3 side: kr 3 800 eks mva (4 750 inkl mva)
200 x 86 mm (liggande)

1/4 side: kr 3 000 eks mva (3 750 inkl mva)
Liggande: 179 x 57 mm
Ståande: 86 x 120 mm

1/8 side (rubrikkannonse): kr 1 200 eks mva (1 500 inkl mva)
87 x 53 mm (liggande)

Innstikk: ta kontakt med Sissel Bjerkeset, sissel@polinor.no for informasjon eller eit pristilbod.

Annonsen skal leverast klar til trykking, i PDF-format med minimum oppløysing 300 DPI.

 

FOLKEMUSIKK.NO | Nettsida

Pris per månad:

Heil breidde: kr 3 000 eks mva
(kr 3 750 inkl mva)
2188 x 458 bildepunkt (pikslar)

Halv breidde: kr 1 500 eks mva
(kr 1 875 inkl mva)
1062 x 458 bildepunkt (pikslar)

1/3 breidde: kr 1 000 eks mva
(kr 1 250 inkl mva)
688 x 458 bildepunkt (pikslar)

NB! Annonsane blir skalert ned til halvparten av oppgitt storleik.

Hugs at alle medlemmer og medlemslag i FolkOrg får 25 % rabatt på annonsar i bladet og på nettsida!

Folkemusikk nr. 3/2021, omslagsfoto: Knut Utler

Utgivingsplan 2021

Utgåve 1/21, februar – veke 8
Frist for levering av trykkeklar annonse: onsdag 10. februar

Utgåve 2/21, mai – veke 20
Frist for levering av trykkeklar annonse: onsdag 5. mai

Utgåve 3/21, september – veke 36
Frist for levering av trykkeklar annonse: onsdag 25. august

Utgåve 4/21, november – veke 46
Frist for levering av trykkeklar annonse: onsdag 3. november

Folkemusikk er eit frittståande tidsskrift for folkemusikk og folkedans. Redaktøren arbeider etter Redaktørplakaten og Ver Varsam-plakaten. Folkemusikk er medlem av Fagpressen og Norsk Tidsskriftforening. Ansvarleg redaktør for Folkemusikk er Audun Stokke Hole, medlem av Norsk redaktørforening.

Last ned nokre tidlegare utgåver av Folkemusikk

Folkemusikk nr. 04/2017 – «Kvedardottera»

Folkemusikk nr. 03/2017 – «Dei gamle er eldst»

Folkemusikk nr. 02/2017 – «Ungdomskjelda»

Folkemusikk nr. 01/2017 – «Nygamle takter»

Blada er i PDF-format og blir lasta ned til maskina di når du klikkar på ei av lenkene.