Annonsering

Annonser i Folkemusikk! Med ein annonse i Folkemusikk når du ut til heile Folkemusikk- og Folkedans-Noreg. Du kan òg annonsere her på folkemusikk.no. Ting din annonse i dag, eller ta kontakt med oss for eit tilbod!

Annonseprisar og storleikar

FOLKEMUSIKK | Magasinet

Bakside: kr 7 300 eks mva (9 125 inkl mva)
 219 x 225 mm + 5 mm bleed

Heilside: kr 7 100 eks mva (8 875 inkl mva)
219 x 280 mm + 5 mm bleed

Halvside: kr 3 900 eks mva (4 875 inkl mva)
Liggande: 200 x 132 mm
Ståande: 97 x 269 mm

1/3 side: kr 3 100 eks mva (3 875 inkl mva)
Liggande: 200 x 86 mm
Ståande: 63 x 269 mm

1/6 side: kr 2 000 eks mva (2 500 inkl mva)
97 x 86 mm

Innstikk: ta kontakt med audun(krøll)folkemusikk.no for eit pristilbod.

Annonsen bør vere i PDF-format, og skal ha ei oppløysing på 300 DPI. Vi føreset at de leverer trykkeklar annonse – men for ein liten ekstrakostnad kan vi også lage annonsen for deg.

 

Vil du at Folkemusikk skal setje opp annonsen for deg? Her er to eksempel på annonsar vi har laga til bladet.
NB! Viss Folkemusikk skal lage annonsen for deg, bør du ta kontakt minst to veker før bladet skal i trykken eller annonsen ut på nettsida.
Nederst på sida finn du vår publiseringsplan for 2018, og kan klikke og laste ned PDF-ar av nokre tidlegare Folkemusikk-utgåver. (Omslagsfoto Folkemusikk nr. 4/2017: Ingvil Skeie Ljones)

FOLKEMUSIKK.NO | Nettsida

Pris per månad:

Heil breidde: kr 3 000 eks mva
(kr 3 750 inkl mva)
2188 x 458 bildepunkt (pikslar)

Halv breidde: kr 1 500 eks mva
(kr 1 875 inkl mva)
1062 x 458 bildepunkt (pikslar)

1/3 breidde: kr 1 000 eks mva
(kr 1 250 inkl mva)
688 x 458 bildepunkt (pikslar)

NB! Annonsane blir skalert ned til halvparten av oppgitt storleik.

Hugs at alle medlemmer og medlemslag i FolkOrg får 25 % rabatt på annonsar i bladet og på nettsida!

Utgivingsplan 2018

Utgåve 1/18, februar – veke 8
Frist for levering av trykkeklar annonse: torsdag 1. februar

Utgåve 2/18, mai – veke 21
Frist for levering av trykkeklar annonse: måndag 16. april

Utgåve 3/18, september – veke 36
Frist for levering av trykkeklar annonse: måndag 13. august

Utgåve 4/18, desember – veke 49
Frist for levering av trykkeklar annonse: måndag 12. november

ANNONSESAL

Audun Stokke Hole
E-post: audun(krøll)folkemusikk.no
mobil: 45 85 18 98

Last ned tidlegare utgåver av Folkemusikk

Folkemusikk nr. 04/2017 – «Kvedardottera»

Folkemusikk nr. 03/2017 – «Dei gamle er eldst»

Folkemusikk nr. 02/2017 – «Ungdomskjelda»

Folkemusikk nr. 01/2017 – «Nygamle takter»

Blada er i PDF-format og blir lasta ned til maskina di når du klikkar på ei lenke.