Hans felespill var sterkt medvirkende til at Ulens kvintett i mange år var regnet som et av de aller beste gammeldansorkestrene i landet, men også som soloutøver var Arild eminent.

Han var svært sentral i opprettelsen av Hedmark folkemusikklag i 1983, hvor han var leder den første tiden. Folkemusikken og folkemusikktradisjonene i Folldal stod Arild nærmest. Her har han gjort en enestående jobb med å samle og systematisere musikk, historier og biografisk materiale fra hjembygda og bevart dette for ettertiden. Han gikk i fotsporene til kilder som Thorvald Trondsgård, Lars Tuvan og hans egen bestefar Mikael Plassen, og var et viktig bindeledd mellom de eldre generasjonene og dagens utøvere.

Arild Plassen til minne

Tradisjonsbærere som Arild er grunnleggende viktig for at folkemusikken og kunnskapen om denne skal kunne leve og utvikle seg videre. Aktive kilder, som gjennom hele livet har opplevd historiene og musikken selv, setter spor hos kommende generasjoner. Arild ønsket å dele sin kunnskap og erfaring med andre. Med sitt engasjement og tilstedeværelse viste han musikkens mange fasetter og historienes mange lag.

Med sin kunnskap og sin lune fremtoning vil Arild etterlate seg et stort tomrom i folkemusikkmiljøet, men arven etter han vil leve videre i musikken og historiene. Vi lyser fred over Arilds minne.